... ...

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

 • 14 مهر 1399
 • ۲ نظر
 • 5 دقیقه
 • 2233 بازدید

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

دادگاه خانواده (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه ۴/۳/۹۴ طرفین دادرسی : خواهان : هانیه خوانده : آقای عبدالرحیم شماره پرونده : ۹۴۰۲ موضوع دادرسی : ثبت واقعه ازدواج خواسته : صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائمی دلایل و منضمات : فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ، گواهی و استشهادیه عقدنامه و فتوکپی کارت ملی شرح دادخواست احترما به استحضار می رساند اینجانب هانیه فرزند اله نظر دارای کارت ملی شماره۳۶۱۵۹۷۷ صادره از سیستان و بلوچستان زاهدان ۲/۱/۷۳ خانه دار به عقد خوانده عبدالرحیم فرزند محمد دارای کارت اتباع (آمایش) شماره ۱۲۰۲۲۵۷ صادره از تاریخ تولد ۱۰/۳/۶۷ کارگر که فردی تبعه افغانستان می باشد و دارای کارت رسمی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی به شماره۱۲۰۲۳۰۳۱ با تاریخ تولد۱۰/۳/۶۷ وتاریخ عقدنامه عادی مورخ ۱/۱۱/۹۱ بنده را با مهریه مبلغ دویست میلیون ریال به عقد دائم خود درآورده است که بنده دارای تابعیت ایرانی می باشم و به عقد دائم مشارالیه درآمده ام چون در آتی احتمال بچه دار شدن و از حیث اخذ تابعیت و پاسپورت و غیرهبه اشکال برخورد خواهم کرد و طبق توافق شفاهی قرار بوده است که با پیگیری نسبت به ثبت واقعه ازدواج دائمی اقدام نماییم لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر ثبت واقع ازدواج دائمی را دارم.

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

دادخواست ثبت واقعه ازدواج

وقت رسیدگی به طرفین حضورا ابلاغ گردید. گردشکار در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده تشکیل است با بررسی جامع اوراق و محتویات ختم رسیدگی اعلام و بشرح مبادرت بصدور می نماید. دادنامه در خصوص دادخواست خانم هانیه فرزند به طرفیت آقای عبدالرحیم فرزند محمد دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم در دفتر ثبت ازدواج تقدیم و توضیح داده اینجانب هانیه به عقد دائمی فردی تبعه خارجی کشور افغانستان به نام عبدالرحیم درآمده و تقاضای ثبت ازدواج دائمی را دارد ، خوانده نیز با حضور در جلسه رسیدگی صحت اظهارات خواهان را تایید نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اینکه به موجب تصویر سند عادی نکاحیه مورخه ۱/۱۱/۹۱ ضمیمه دادخواست و اقرار صریح خوانده ازدواج دائم طرفین محرز و مسلم است هر چند زوج از اتباع خارجی می باشد و ازدواج با تبعه ایرانی باید با کسب مجوز از مراجع قانونی باشد لیکن به موجب مواد ۲۰ و تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح الزامی استو اگر زوجین تخلف نموده اندجداگانه باید به تخلف آنها رسیدگی شود ولی این امر مانع از ثبت ازدواج نمی باشد بنا به این دادگاه با لحاظ ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده به سبب نکاح دائم محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به ازدواج و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال و ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیتو الزام خوانده به ثبت رسمی واقعه ازدواج نکاح با خوانده با خصوصیات مندرج در گواهی فوق صادر و اعلام می گردد.

مطلب مرتبط:  مردی که مال ندارد نه مهریه می دهد و نه به زندان می رود

موسسه حقوقی تهران مدافع

نظریه وکیل

۱-با عنایت به اینکه طرح دادخواست حقوقی با موضوعیت گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی از سوی طرفین خواهان زوج علیه خوانده زوجه به موجب اصل صلاحیت تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جهت اقامتگاه خوانده صحیح بوده و همچنین جهت تسریع روند دادرسی ابلاغ وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان و خوانده انجام شده که امری قانونی است . ۲-از طرفی در مندرجات دادخواست و دلایل خواهان اجازه دولت نبوده زیرا طبق ماده۱۰۶۰ قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد.

نظر به‌ این‌ که‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ اتباع‌ ایرانی‌ با اتباع‌ خارجی‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ ۱۰۶۰ قانون‌ مدنی‌ می‌باشد و بر اساس‌ این‌ ماده‌ ازدواج‌ زن‌ ایرانی‌ با تبعه‌ خارجی‌ در مواردی‌ هم‌ که‌ منع‌ قانونی‌ ندارد موکول‌ به‌ اجازه‌ مخصوصی‌ از طرف‌ دولت‌ می باشد علی‌هذا با عنایت‌ به‌ این که عقد دائم منعقد شده صرف نظر از جرم واقع شده تصمیم دادگاه مبنی بر الزام خوانده (زوج) به ثبت رسمی واقعه ازدواج صحیح و قانونی می باشد..

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

۳-طبق ماده یک آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از: درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى،گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند والا در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر کند. ۴-نکته مهمى که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود که در ما نحن فیه خوانده (زوج ) دارای اسلام تسنن بوده که تصمیم دادگاه صحیح بوده لذا در جهت اعلام جرم از جنبه عمومی باید به دادسرای عمومی و انقلاب مهدیشهر ارجاع و اعلام گردد. نگارش دادخواست های حقوقی خود را از وکلای پایه یک ما در موسسه حقوقی تهران مدافع بخواهید.

مطلب مرتبط:  حکم کتک زدن زن و مجازات قانون برای ضرب و شتم همسر چیست؟
5/5 - (1 امتیاز)
سوالات شما
۲ دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. مهدی قشقائی

  سلام نمونه دادخواست یا اظهارنامه مربوط با اتباع بیگانه که در داخل ایران اقامه دعوی شده لطفا بزارین.البته مربوط به جرایم کیفری نباشه

  1. شادی اصغری کارشناس حقوقی

   با سلام
   با تشکر از حسن انتخاب و پیشنهادات شما،در اسرع وقت انجام خواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312