... ...

لایحه فحاشی و توهین و نکات کیفری آن | نمونه پرونده توهین و فحاشی

  • 15 مهر 1399
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 2442 بازدید

در خصوص موضوع لایحه فحاشی و توهین ابتدا باید با انواع توهین و تعاریف آن در قانون آشنا شد و پس از آن نمونه لایحه فحاشی و نمونه شکایت فحاشی را برای درک بهتر مورد بررسی قرار می دهیم و قبل از مطالعه مقاله مستحضر باشید جهت مشاوره رایگان با با وکیل کیفری می توانید با ما تماس بگیرید.

لایحه فحاشی و توهین

توهین ساده

توهین ساده در واقع اهانت و توهینی می باشد که با وجود وجود وصبح مجرمانه از هیچ کیفیت………… برخوردار نبود ولیکن در صورتی که دارای شرایط خاصی باشد موجب تشدید مجازات است.

طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات ((توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ،چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود))

کاهش مجازات توهین

مجازات توهین طبق بند ج ماده ١(( طرح کاهش مجازات حبس تعزیری )) مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به جزای نقدی درجه شش پیش از بیست تا هشتاد میلیون ریال تبدیل شده است.

پس در لایحه دفاعی توهین و فحاشی هم به این کاهش به مجازات توجه نمایید.

کاهش مجازات توهین

شرایط قانونی جرم فحاشی و توهین

عنصر مادی برای تحقق جرم توهین

الف) رفتار فیزیکی مرتکب

ب) مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی وجود یا عدمشان برای تحقیق جرم ضروری است.

ج) نتیجه حاصله برای جرایم مقید

رفتار فیزیکی جرم توهین

حتماً قبل از طرح لایحه شکایت فحاشی و توهین عناصر وجود جرم توهین را طبق مطالب این مقاله بررسی نمایید و مشاوره حقوقی رایگان را بگیرید .برای مثال در خصوص رفتار فیزیکی جرمی که می‌تواند به صورت گفتار،کردار،نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و امثال آنها باشد.

با توجه به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی نمونه بارز توهین و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک از اما در این ماده با توجه به اینکه واژه از قبیل به کار برده شده است صرفاً الفاظ رکیک توهین محسوب نمی‌شود مثلاً هل دادن تحقیرآمیز،آب دهان بر روی فردی انداختن، برداشتن کلاه و عمامه یا روسری شخصی محترم پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی به سمت یک فرد خاص همینطور اشاره با انگشت دست و سایر موارد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

برای اینکه رفتار مرتکب توهین محسوب شود شرایط لازم است که بر اساس موارد زیر بررسی می‌نماییم حتماً موارد ذیل را در لایحه دفاعیه فحاشی مورد لحاظ قرار دهید.

۱- وجود مخاطب مشخص

در صورتی که فردی به خودش توهین نماید برای مثال به خودش توهین نماید جرم توهین اتفاق نمی‌افتد

اما اگر الفاظ رکیک را نسبت به خودش در ملأ عام به کاربرد به علت جریمه دار نمودن عفت عمومی طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات مجرم شناخته می‌شود.

. توهین به یک گروه کل هم مجرم محسوب نمی‌شود

البته اگر تعداد افراد مورد توهین مشخص باشد مانند اینکه تعداد افراد یک اتاق یا یک جمع خواص را خطاب قرار دهد.

همچنین در صورتی که فردی را بدون نام بردن و اشاره محل زندگی او مثلا مورد خطاب قرار داد توهین صورت پذیرفته است.پس این موضوع را در لایحه فحاشی و توهین مورد نظر قرار دهید.

۲-رفتار مرتکب باید موهن باشد

در نمونه شکایت کیفری اغلب بدون در نظر گرفتن شرایط جرم توهین صرف خشونت در کلام و بی ادبانه بودن را توهین فرض می‌کنند که این امر با توجه به عرف قابل بررسی است گاه در خصوص فردی خاص در موقعیتی خاص کلام بی کلاس ((غرب‌زده)) خشونت طلب و نظا بر ان اهانت آمیز فرض می گردد و همین کلمات نسبت به فردی طبق عرف به او توهین محسوب نمی‌شود.

مطلب مرتبط:  دیه اندام تناسلی | دیه بیضه چپ و راست در سال ۱۴۰۱

برای نمونه دیگر زبان درازی در کشور ما و برخی کشور توهین محسوب می شود ولی در جوامع دیگر توهین محسوب نمی شود.

نسبت به یک وزیر عنوان بی عرضه توهین محسوب می‌شود ولیکن بی‌سواد نسبت به کارگر توهین محسوب نگردد.

برای مثال در لایحه یک وکیل پایه یک دادگستری در پرونده ای لفظ مستند خطاب به ما در متوفی یکی از اشخاص پرونده توهین محسوب نشده برای همین منظور که الفاظ مختلف ممکن است توهین محسوب نشود لازم است نمونه لایحه فحاشی و توهین تقدیم شده به دادگاه یا در نمونه شکایت کیفری ارائه شده به دادگاه حتما لفظ مورد نظر قید گردد در غیر اینصورت در صورت عدم درج نوع توهین شکایت توهین و یاران صادره موجب رد شکایت و نقض دادنامه در مراحل بالاتر شود.

۳-توهین به شخص حقیقی باشد

در این خصوص در صورت توهین فرد به یک ارگان یا نهاد نمی تواند شامل توهین محسوب شود مگر آن که مسئول آن مجموعه مورد نظر باشد پس توهین به شهرداری، بانک و غیره توهین محسوب نمی گردد.

۴-فرد توهین شونده زنده باشد

طبق قانون که افراد را در ماده ۶۰۸ نام برده توهین به میت جرم نبوده مگر اینکه عرفا توهین به بازماندگان تلقی شود.

۵-علنی و حضوری بودن

همین که به شخص به وسیله تلفن توهین شود یا از طریق وسایل اینترنتی یا پیام کوتاه توهین را بخواند حضوری محسوب می شود.

۶-صراحت داشتن توهین

در صورتی که لفظ به کار برده شده صراحت نداشته باشد و قابل تغییر متعدد باشد توهین محسوب نمی شود.

طبق نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی (( از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی می گردد))

برای مثال در نمونه شکایت کیفری اگر فردی به دیگری برای تحقیر بگوید ((فلان فلان شده )) ((آی‌کیو )) ((مهندس)) در این صورت به دلیل عدم صراحت و تفسیر متعدد شامل جرم موضوع توهین نمی شود.

نتیجه حاصله

صرف توهین به هر شخصی باعث ایجاد مجازات کیفری برای آن شخص می باشد حال فرد توهین شونده دارای شخصیت بالایی باشد و یا بالعکس یک فردی باشد که برایش توهین اهمیت نداشته و از لحاظ روحی و شخصیتی به این امر اهمیتی ندهد.

توهین با توجه به رفتار مرتکب و به صرف موهن  بودن رفتار مرتکب واقع می گردد.

توهین مشدد

گاه مجازات توهین ممکن است بنا به شرایطی برای مثال شغل،منزلت اجتماعی، یا …… طرف و بر اساس وسیله یا نحوه توهین باعث افزایش یابد افزایش مجازات به دلیل اعتبار مخاطب یک توهین به رهبر قبل و بعد بر اساس ماده ۵۱۴ قانون هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

مطلب مرتبط:  روش های اثبات کلاهبرداری

این مجازات بر خلاف سایر موارد غیر قابل گذشت بوده و بر خلاف توهین به مقامات دولتی پایین‌تر در ماده ۵۱۴ قانون مجازات که در آن شرط توهین در زمان انجام وظیفه یا به سبب انجام ….. باشد را لحاظ ننموده و صرف هر گونه توهین را شامل مجازات دانسته.

توهین به مقامات و سایر کارکنان دولتی

طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ((هر کس با توجه به سمت به یکی از ………………. یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضاوت یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نمایند ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.))

مجازات مندرج در این ماده صرفاً در یک مورد قابل اعمال است و قابل جمع بین دو یا سه مورد نیست.

طبق ماده فوق کارکنان کمیته امداد و یا هر شخصی خارج از موارد فوق شامل ماده نبود مانند اعضای تشخیص مصلحت نظام که شامل این ماده نمی‌گردند.

توهین به مقامات و سایر کارکنان دولتی

شرط اعمال ماده ۶۰۹ قانون مجازات که مربوط به لایحه فحاشی هم می باشد

الف) آگاهی فرد تعیین کننده به سمت توهین شونده در صورتی که فرد به سمت معمول دولت یا مقام مورد نظر اشراف و آگاهی نداشته باشد مجازات وی شامل ماده ۶٠٩ نمی گردد.

ب) شرط دوم توهین در زمان انجام وظیفه یا به سبب آن صورت پذیرد

در صورت وجود یکی از شروط فوق جرم تحقق یافته است و شامل ماده ۶۰۹ میگردد.

توهین به مقامات سیاسی خارجی

طبق ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات

((هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک یا دو تا سه ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل شود.))

توهین به صاحبان مشاغل و حرفه های خاص

توهین وکیل به سبب وظیفه وکالتی که دارد.

توهین به کارشناسان رسمی به سبب وظیفه شغلی که دارد.

توهین در غیاب شاکی

نکته  بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که توهین باید در حضور شاکی انجام شود در غیر این صورت از مصادیق بزه عقیم است فلذا در زیر یک نمونه رای توهین می گذاریم.

نمونه رای توهین و لایحه فحاشی و توهین

رای دادگاه در خصوص اتهام خانمها میم – ه فرزند میم و فرزند ر به ترتیب دایر بر تخریب خودرو و توهین و متهم ردیف دوم دایر بر توهین هر دو نسبت به خانم میم الف در خصوص تخریب خودرو با توجه به اینکه دلیل کافی در این خصوص وجود ندارد لذا رای بر برائت متهم صادر می گردد. در خصوص توهین با توجه به اینکه شاکی اظهار نموده است هنگام فحاشی در خانه حضور نداشتم در نتیجه چنانچه متهمین زمانی که شاکی حضور نداشته به در منزل وی رفته و فحاشی نموده باشند با توجه به عدم حضور وی موضوع از مصادیق جرم عقیم می باشد لذا به صورت مذکور به زهی متصور نیست و برائت متهم ای صادر می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

4/5 - (4 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312