... ...

نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار – لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار

  • 2 شهریور 1399
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 2682 بازدید

فرایند دادرسی در هیات های بدوی و تجدید نظر مراجع حل اختلاف کار و یا همان ادارات کار،همانند اغلب مراجع رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و شبه قضایی قابلیت دفاع بوسیله حضور در جلسه رسیدگی،معرفی  و حضور وکیل متخصص اداره کار و همچنین ارسال نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار را دارد.

اهمیت این نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار زمانی دو چندان میگردد که خواهان و خوانده امکان حضور در جلسه رسیدگی را نداشته و یا به دلیل تفصیل شرح دفاعیات و عدم امکان ذکر جزئیات در صورتجلسه رسیدگی قصد دفاع تفصیلی و مستند به قانون را در جلسه رسیدگی نداشته باشند و در این مورد تنها راه جهت اطمینان از ارائه دفاعیات و ضبط در پرونده ابتدا گرفتن مشاوره حقوقی
و سپس ارائه نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار میباشد.

با توجه به اینکه عدم حضور کارگر به عنوان خواهان در جلسه رسیدگی موجب ابطال دادخواست وی میگردد،در شرایطی که کارگر حین طرح دعوی به طرفیت کارفرما در شغل دیگری مشغول به کار است و امکان حضور در جلسه برای وی میسر نیست ثبت نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار قبل از جلسه رسیدگی و یا حین ارائه دادخواست بدوی از اقدامات لازم جهت دفاع وی از خود میباشد.زیرا بعضا ذکر تمامی جزئیات دفاع در دادخواست بدوی میتواند جای خود را به راه بهتری نظیر پیوست لایحه دفاعیه نماید.

نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار

همچنین بعضا در فرایند رسیدگی برخی پرونده های مطروحه با موضوعات خاص که جلوگیری از ارائه اقرار از سوی کارفرما ضروری به نظرمیرسد نیز ارائه نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار موجب دفاع وی از خود بدون حضور در جلسه رسیدگی و بدون عواقب مربوط به ذکر عدم حضور کارفرما در متن رای محسوب میگردد.

همچنین بعضا با توجه به نوع محیط کار در برخی مشاغل که موجب وقوع حادثه حین کار میگردد و یا بروز برخی سوانح غیر قابل پیش بینی در کارگاه های مشمول قانون کار،تنظیم لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار از سوی کارفرما امری غیر قابل اجتناب قلمداد میگردد.چرا که با توجه به اینکه مطالبه خسارت و دیون مربوط به حادثه حین کار و حادثه ناشی از کار در صلاحیت محاکم کیفری میباشد که نیاز به حضور وکیل کیفری دارد،لکن ارتباط عمیقی با قانون کار و ادارات کار دارد که این امر موجب میگردد تنظیم لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار و حادثه حین کار با استناد به قانون کار،تامین اجتماعی و قوانین کیفری و پاره ای از قوانین مربوط به مسئولیت مدنی صورت پذیرد.

تیم حقوقی تهران مدافع جهت آشنایی هر چه بیشتر مراجعان عزیز به وب سایت این مجموعه با اصول تنظیم لایحه و همچنین مشاهده برخی نمونه های لایحه دفاعیه از کارفرما و کارگر و همچنین لایحه دفاعیه حادثه حین کار را خدمت شما عزیزان ارائه مینماید.

نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار

ریاست محترم هیات تشخیص

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ……… موضوع طرح دعوی آقای ………….  به طرفیت اینجانب که مورخ ۷/۳/۹۹ تعیین وقت رسیدگی گردیده است د فاعیات ذیل را به امعان نظر میرساند:

۱)نامبرده وفق لیست بیمه موجود در مغازه لبنیات …… مشغول به کار بوده اند و وفق قرارداد شفاهی منعقده فی ما بین طرفین مبلغ حق الزحمه مشارالیه مطابق با حداقل حقوق اعلامی از سوی وزارت کار مستند به تبصره ماده ۴۱ قانون کار تعیین و هر ماهه بر مبنای کارکرد ساعات قانونی ۴۴ ساعت در هفته به ایشان پرداخت گردیده است.لذا خواسته حقوق معوقه از جانب خواهان فاقد وجاهت قانونی میباشد.همچنین به استحضار میرساند مطابق با ماده ۸۸ آیین دادرسی کار پرداخت از سوی کارفرما و ادامه همکاری خواهان اماره ای بر این امر میباشد که مازاد پرداختی به خواهان وفق قرارداد شفاهی و توافقات به عمل آمده بابت تسویه حساب ماهیانه حقوق و مزایای قانون کار از جمله سنوات عیدی و … میباشد.در این خصوص لازم به ذکر است وفق رای شماره ۱۷_۲۰  هیات عمومی دیوان محترم اداری مبنی بر عدم کفایت اسناد تسویه حساب بدون اسناد مالی پرداخت،امضای دفتری اسناد و دست خط موجود خواهان در دفاتر کارگاه به همراه اسناد واریزی مبین تسویه حساب ماهیانه خواهان بابت کالیه حقوق و مزایای ضمن و پایان کار از جمله سنوات میباشد.

مطلب مرتبط:  شماره تلفن وکیل و شماره موبایل وکیل پایه یک در موسسه حقوقی تهران مدافع

۲)با عنایت به ترک کار کارگر و اتمام همکاری از سوی وی وهمچنین ذکر خواسته سنوات ذیل دادخواست بدوی، خواسته بازگشت به کار فاقد وجاهت قانونی است.چرا که همانگونه که مستحضرید مطالبه سنوات عیدی و مرخصی از جمله حقوق و مزایای پایان کار بوده و مطالبه آن بیانگر تمایل خواهان به تسویه حساب و ختم همکاری قلمداد میگردد.

شایان ذکر است پس از ترک کار مشارالیه،این کارگاه اقدام به تکمیل ظرفیت شغلی خواهان نموده و از این حیث نیز ادامه همکاری میسر نمیباشد.

۳)به استحضار هیات محترم میرساند نظر به ارائه دفاتر ثبت ورود و خروج و دستنوشته های خواهان با موضوع گزارشات روزانه ،که از اسناد موضوع ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کار محسوب میگردد، ،نامبرده تمامی ذخایر مرخصی خود را مطابق با ماده ۶۶ قانون کار استفاده نموده و هیچگونه ذخیره مرخصی مطالبه ندارند.شایان ذکر است نظر به قانون معافیت کارگاه های زیر ۱۰ نفر ذخیره مرخصی نامبرده ۵ روز محاسبه میگردد.

مع الوصف نظر از هیات محترم استدعا میشود نظر به ملاحظات اقتصادی موجود و با عنایت به عرف و رویه کارگاه هایی از این قبیل،مبادرت به صدور رای شایسته فرمایند.

با تشکر

در بالا یک نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار را خواندید این لایحه به صورت موضوعی تنظیم شده و شما اگر مورد متفاوتی دارید می توانید با ما تماس بگیرید.

نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار

لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار

ریاست محترم شعبه ….. دادگاه کیفری دو استان تهران

با سلام

احتراما” ، درخصوص طرح دعوی آقای ………………………… به طرفیت اینجانب با موضوع مطالبه خسارت آسیب حین کار دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند :

۱) نظر به اینکه آسیب وارده حین انجام کار به وقوع پیوسته است و منشأ ورود خسارت،کار انجام شده می باشد جهت احراز قصور و مطالبه خسارت وجود رابطه کار از نوع کارگری و کارفرمایی و یا پیمانی و یا مباشرت در ورود آسیب به منظور انتصاب جبران خسارت به اینجانب و یا احراز قصور اینجانب لازم است که در این خصوص هیچیک از شرایط یاد شده موجود نمیباشد.

مباشرت ورود خسارت و فعلی که موجب ورود آسیب به شاکی محترم گردیده توسط آقای ………………. انجام شده و به گواهی شهود حاضر در محل ابزار کار یعنی اره برقی که به شاکی اصابت گردیده است در کنترل اینجانب نبوده و فعل یا ترک فعلی از سوی اینجانب نمیتوانست موجب عدم بروز حادثه حین کار مشارالیه گردد. همچنین هیچگونه ترک فعلی نیز از طرف اینجانب صورت نگرفته است که موجب ورود خسارت به شاکی محترم گردد.

۲) شاکی محترم رابطه کارگری و کارفرمایی خود را با آقای ………………………….. داشته و نظر به اینکه اینجانب هیچگونه دعوتی از شاکی جهت انجام کار نداشته ام و تنها از آقای ………………………….. درخواست حضور نموده ام ، مشارالیه پیمانکار محسوب گردیده و ارائه هرگونه بیمه و رعایت الزامات ایمنی و تامین تجهیزات کارگاه بر عهده نامبرده قرار داشته است.

با وجود اینکه اینجانب کارفرمای موصوف پیمانکار یعنی آقای …………………….. می باشم وظیفه رعایت الزامات ایمنی حین کار را در حد و حدود وظایف و اختیارات خویش رعایت نموده و مکررا جهت نحوه انجام صحیح کار به شاکی و پیمانکار (که رابطه کارگری و کارفرمایی با یکدیگر داشته) هشدار لازم و اخطار مقتضی جهت جلوگیری از بروز خسارت را داده ام که از جانب شاکی محترم مورد استنکاف قرار گرفت و ایشان ضمن پذیرش مسئولیت خود در انجام کار و بیان توانایی و تجربه در انجام کار در شرایط مزبور را نموده اند. لذا با توجه به اینکه شاکی خود از پذیرش دستورالعمل استنکاف نموده و مسئولیت امر را بر عهده گرفته است حادثه ایجاد شده تماما برمبنای قاعده اقدام توصیف می گردد.

مطلب مرتبط:  فسخ قرارداد کارگر به دلیل ترک کار بدون یا تعدیل نیرو

۳) همانگونه که مستحضرید وفق معاینات محلی انجام شده از محیط کار،اساسا و ماهیتا امکان ایجاد ایمنی حین کار توسط اینجانب موجود نبوده است. چرا که چوب بری در فضای باز و به دور از هرگونه خطر ارتفاع و یا مواد شیمیایی و یا احتمال ریزش، انجام شده و رعایت الزامات ایمنی آن توسط انجام دهنده کار که از طرف پیمانکار تامین شده است صورت می پذیرد. با توجه به فقدان کارگاه با قابلیت خطر افزایی محیطی و محدود بودن نکات ایمنی که آن هم از طرف اینجانب رعایت گردیده و خواهان از اجرای درست عملیات کار استنکاف نموده است، شناسایی مسئولیت اینجانب به عنوان مقصر در بروز حادثه حین کار فاقد وجاهت قانونی اخلاقی و شرعی می باشد.

مع الوصف نظر به دفاعیات معروض مستندا به قواعد عمومی پیمان، قاعده اقدام و عدم مباشرت از آن هیأت محترم استدعای صدور نظریه مبنی بر عدم قصور اینجانب می گردد.

با تشکر و تقدیم احترام

در بالا یک لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار دیدید و می توانید با جایگذاری نام خود از آن استفاده کنید و در صورت نیاز به مشاوره با آقای سروش حسن منفرد می توانید با ما تماس بگیرید.

لایحه دفاعیه حادثه ناشی از کار

نمونه لایحه دفاعیه اعتراضی کارگر در خصوص حادثه حین کار

با سلام

احتراما ، درخصوص تجدیدنظر خواهی اینجانب ……. کلاسه پرونده ….. از دادنامه شماره ……… مورخ ۳۱/۲/۹۹ به طرفیت آقای …….. به استحضار می رساند :

وفق دادنامه شماره ………………… مورخ ………………….. صادره از هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی …………… و همچنین اقرار تجدید نظر خوانده محترم که در متن رای نیز تصریح گردیده است اینجانب از تاریخ …………… لغایت …………………… به عنوان تابع قانون کار و کارگر مشارالیه در کارگاه ……………………. مشغول به کار بوده ام.

همانگونه که مستحضرید مطابق با ماده ۱۴۸ قانون کار کلیه کارفرمایان موظف به تامین بیمه کارگران خود می باشند لکن تجدیدنظر خوانده محترم در طول دوره کارکرد از بیمه اینجانب امتناع نموده و همین امر موجب صدور رأی مرجع ذیصلاح درخصوص محکومیت ایشان به پرداخت حق بیمه گشته است.

همچنین مسئولیت حوادث ناشی از کار مستند به مواد ۹۵ قانون کار و ماده ۶۰ و ۶۵ در صورت قصور کارفرما،کارفرما ضامن تمامی خسارات مربوطه می باشند و قصور ۵۰% درصدی کارفرما دراین خصوص طی گزارش بازرس محترم اداره کار احراز گردیده است. همچنین حسب ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما مقررات ماده  ۱۴۸ را در خصوص بیمه رعایت می نمودند هزینه های مربوطه توسط تامین می گشت.

لذا خاطر دادگاه عالی را مستحضر می دارد نظر به قصور کارفرما در عدم بیمه اینجانب و عنایت به این امر که با توجه به عدم واریزی حق بیمه، پرداخت هزینه های مربوطه از وظایف کارفرما محسوب می گردد و مستند به مواد ۹۵ و ۱۸۳ قانون کار و مواد ۵۴، ۶۰ و ۶۵ ۹۰ و ۹۵ قانون تامین اجتماعی و همچنین برمبنای قاعده اقدام از دادگاه محترم استدعای نقض دادنامه صدرالذکر و رد دعوی مطروحه می گردد.

5/5 - (5 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312