... ...

مشاوره حقوقی خانواده

 • ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
 • بروزرسانی: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
 • ۸ نظر
 • 8 دقیقه
 • 950 بازدید

مشاوره حقوقی خانواده تلفنی رایگان توسط وکیل متخصص خانواده به صورت ۲۴ ساعته همراه با نکات و نمونه رای

قوانین و رویه قضایی در خصوص خانواده و حقوق طرفین از جمله مسائلی است که صرفاً در صورت تخصص و تجربه کاری وکیل پایه یک دادگستری قابل حل خواهد بود ما در این مقاله سعی داریم تا با مشاوره حقوقی خانواده را با طرح چند نمونه رای به صورت موردی و با نکات قانونی به شما ارائه دهیم

آنچه در این مقاله با آن آشنا خواهید شد

 • مشاوره حقوقی خانواده در خصوص شرط توصیف (نصف شدن اموال) در طلاق
 • مشاوره حقوقی خانواده در خصوص درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج و کرامت زوجه در دوران عقد
 • مشاوره حقوقی خانواده در خصوص سربه حضانت به دلیل سوء سابقه پدر زوجه
 • مشاوره حقوقی خانواده در مورد افزایش مهریه پس از عقد نکاح ۵-مشاوره حقوقی خانواده در خصوص حق حبس در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد
 • مشاوره حقوقی خانواده در خصوص درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

مشاوره حقوقی خانواده در خصوص شرط تنصیف (نصف شدن اموال) در طلاق

نکات تنصیف(نصف شدن اموال)

 • در صورتی که دادخواست از سوی زوج بدون دلیل و یا علتی که در آن زن دخیل باشد به دادگاه ارائه شود زن میتواند درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی را دهد.
 • در صورت درخواست طلاق از طرف زن از دادگاه در مرحله بدوی امکان مطالبه وجود دارد در غیر این صورت دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.
 • میزان نصف شدن اموال از یک درصد تا ۵۰ درصد به نظر قاضی دادگاه است.
 • ارث و جوایز در شرط تنصیف راه ندارد.
 • اموال قبل از ازدواج در شرط تنصیف محاسبه نمی شوند برای نمونه زمان و نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی بسیار اهمیت داشته که در ذیل با توجه به رای صادره مشخص میگردد که زوجه با توجه به عدم مطالبه شرط تنصیف در زمان مقرر امکان مطالبه را پس از صدور حکم بدوی دیگر نداشته و در مرحله تجدیدنظر امکان مطالبه نخواهد داشت.

نمونه رای در خصوص شرط تنصیف دارایی یا همان نصف شدن اموال شوهر در زمان طلاق

نمونه رای در خصوص شرط تنصیف دارایی

چکیده رای

در صورتی که زوجه در دادگاه بدوی اجرت المثل را را بپذیرد پس از آن امکان مطالبه شرط تصنیف دارایی را ندارد

رای دادگاه

در رابطه با درخواست آقای محسن ارباب زاده با وکالت آقای محمدی به طرفیت خانم رضایی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق با عنایت به پرونده و نظر به اینکه دادگاه موضوع را به داوران طرفین ارجاع داده ولیکن تلاش و مساعی داوران جهت صلح و سازش موثر نبوده و زوج از درخواست طلاق انصراف نداده است دادگاه با توجه به ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین و تکلیف حقوق زوجه مراتب را به طرفین ابلاغ نموده که فاقد اعتراض از سوی طرفین است لذا دادگاه مستند به ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۸ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی با شرایط ذیل نسبت به صدور قرار گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید الف زوج متعهد است مهریه زوجه را بر اساس عقدنامه پرداخت نماید ب زوج مکلف است نفقه ایام گذشته زوجه را برابر رای دادگاه بپردازد و  مبلغ یک میلیون تومان نفقه بابت ایام عده پرداخت نماید ج زوج مکلف است مبلغ ۵ میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه پرداخت نماید مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و زوج می توانند مطابق ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده و با پرداخت حقوق زوجه مبادرت به طلاق نماید نوع طلاق رژی از رای دادگاه حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

مطلب مرتبط:  آشنایی با موثر ترین روش به اجرا گذاشتن مهریه در سال 1400

پس صدور رای زوجه ضمن اعتراض خواستار اجرای شرط تنصیف داریی میشود که در ذیل طبق رای دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم مطالبه در دادگاه بدوی و همچنین با توجه به  قبول اجرت المثل از سوی زوجه در دادگاه بدوی اعتراض را مورد قبول قرار نداده.

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص شرط تنصیف دارایی زوج

تجدید نظرخواهی خانم رضایی در خصوص دادنامه صادره به شماره ۹۲۰ ۱۱۶ ۲۲۰ ۱۶ مورخه ۳۰ ۳ ۱۳۹۳ شعبه محترم دادگاه خانواده شهر تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده به  طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده است وارد نمی باشد زیرا رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده چراکه در مرحله تجدید نظر خواهی در مورد حقوق مالی زوجه  تنصیف دارایی را مطالبه داشته که در این خصوص در دادگاه بدوی نسبت به تعیین اجرت المثل توسط کارشناس اقدام نموده و این امر به زوجه ابلاغ گردیده و اعتراضی صورت نپذیرفته و با توجه به اینکه اجرت المثل و تنصیف دارایی در طول یکدیگر قرار دارند در صورتی که زوجه این موضوع را از دادگاه مطالبه می نمود در رای صادره منعکس می گردیده لذا با توجه به عدم درخواست از دادگاه بدوی اعتراض زوجه در این خصوص پذیرفته نمی باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که باعث نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد مورد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره مطابق ماده ۳۶۸ از تمام قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 مشاوره حقوقی در خصوص درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج و کراهت زوجه در دوران عقد

نکات اثبات سو معاشرت و کراهت زوجه در دوران عقد

با توجه به اینکه کراهت امری است که در دوران زندگی مشترک قابلیت ایجاد را دارد و در صورتی که طرفین در دوران عقد باشند و زندگی مشترک را تشکیل نداده باشند امکان اثبات بسیار مشکل است لذا معمولاً دادگاه خانواده اثبات سوء معاشرت را که دلیل کراهت زوجه برای دادخواست طلاق است نمی‌پذیرد.

مطلب مرتبط:  وکیل مهریه و آشنایی با مراحل گرفتن مهریه روجه همراه با هزینه های آن

پس قبل از طرح دادخواست مشاوره حقوقی خانواده را به صورت تلفنی با وکلای متخصص ما برقرار نمایید.

 مشاوره حقوقی خانواده در خصوص سلب حضانت به دلیل سوء سابقه پدر زوجه

نکته مهم در تعیین و سلب حضانت مصلحت فرزند است که با تشخیص دادگاه تصمیم‌گیری میشود پس در تعیین حضانت صرف داشتن سوء معاشرت اطرافیان مادر و یا پدر ملاک عمل نبوده و سوء شهرت و سابقه فرد مورد ملاک دادگاه است در ذیل نمونه رای در خصوص دادخواست سلب حضانت به دلیل سوء سابقه پدر زوجه مورد رای قرار گرفته است. برای مشاوره حقوقی حضانت به لینک مربوطه مراجعه کنید.

مشاوره حقوقی در خصوص افزایش مهریه پس از عقد نکاح

‎به گفته وکیل متخصص خانواده تهران مدافع ، افزایش مهریه حتی در صورتی که با اقرارنامه رسمی باشد قابلیت مطالبه دادگاه و یا اجرای ثبت اسناد را ندارد.

مشاوره حقوقی در خصوص افزایش مهریه

مشاوره حقوقی خانواده در صورت حق حبس در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در صورتی که زن می تواند از حق حبس خود جهت عدم تمکین تا وصول مهریه استفاده نماید که مهریه حال باشد پس در صورتی که مهریه حال نباشد و عندالاستطاعه باشد امکان اعمال حق حبس وجود ندارد و زوجه در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب میشود.

 مشاوره حقوقی خانواده در خصوص درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

طبق قانون مدنی زوجه برای دادخواست دلایلی را بر خلاف زوج باید به دادگاه ارائه دهد بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت عدم پرداخت نفقه با وجود الزام زوج به پرداخت نفقه عسر و حرج زوجه به اثبات رسیده و در صورتی که از این عدم پرداخت از شش ماه فراتر برود طبق شروط عقدنامه زوجه میتواند درخواست صدور حکم طلاق نماید.

سوالات متداول

آیا مشاوره حقوقی خانواده به صورت تلفنی رایگان است؟

در صورت درخواست مشاوره حقوقی رایگان می توانید با تماس با تلفن مشخص شده در سایت به صورت تلفنی مشاوره حقوقی خانواده رایگان غیر حضوری دریافت نمایید.

آیا عدم پرداخت نفقه باعث صدور حکم طلاق می شود؟

بله بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شروط ضمن عقد در صورتی که زوج نسبت به پرداخت نفقه در مدت بیش از شش ماه اقدام ننماید و با صدور حکم نیز امکان الزام اوبه پرداخت نفقه فراهم نگردد زوجه به اثبات این موضوع امکان درخواست طلاق را دارد. البته مطالبه نفقه باید از طریق حقوقی صورت گیرد و صدور حکم کیفری ترک انفاق معمولا مورد نظر و رویه قضایی در صدور حکم طلاق نیست.

آیا امکان افزایش مهریه بعد از عقد نکاح امکان دارد و قابل مطالبه است؟

افزایش مهریه بعد از عقد امکان پذیر است اما در محاکم اعتبار نداشته باشد حتی اگر با اقرار رسمی این افزایش صورت گیرد

آیا حق حبس زوجه در مهریه عندالاستطاعه امکان پذیر است؟

خیر طبق احکام صادره و بر اساس قانون حق حبس در مهریه عند المطالبه امکان پذیر است.

سوالات شما
۸ دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. محمد

  سلام خانم بنده دو هفته هست رفته خونه پدرش
  برای من نامعلوم بود که چه مشکلی پیش آمده که رفته
  هرچه تقاضای دیدار کردم که خانم رو ببینم و باهاش صحبت کنم قبول نکرد
  و متاسفانه مهریه که چهارده سکه بود رو اجرا گذاشتند ما هم همان روز درخواست عدم تمکین را زدیم
  بعداً جلسه ای با خانواده خانم گرفتیم و صورت جلسه درباره مهریه تنظیم شد که صد میلیون پیش خانم بود و شصت میلیون دیگه در دادگاه به خانم بدهیم
  رفتیم مشاوره طلاق جلسه اول گذشت ،بعد از صحبت کردن مشاوره گفت مشکل شما حاد نیست و می تواند با هم زندگی کنید
  حقیقتا من زندگی خودم رو دوست دارم نمی دانم چرا خانم یپا ایستاده و میگه خقم رو بده و طلاق
  بنظر شما من نخوام میشه طلاق بگیره؟

  1. شادی اصغری کارشناس حقوقی
   166 سوال توسط این کاربر به پاسخ رسیده است

   با سلام
   اگر زوجه ادله ای دال بر شرایط عسروحرج نداشته باشد و شما رضایت بر طلاق نداشته باشید نمیتواند طلاق بگیرد،جهت بهبود خدمات تماس حاصل فرمائید.

 2. حسین قمی

  سلام ، آیا با توجه به امر که بنده جز سهم الارثم هیچ مال و اموالی ندارم میشود جز مستثنیات دین قرار بگیرد؟؟؟

  1. شادی اصغری کارشناس حقوقی
   166 سوال توسط این کاربر به پاسخ رسیده است

   با سلام
   اگر از سهم الارث خودتون استفاده ای نکنید و سکونتی نداشته باشید خیر جز مستثنیات نمی باشد و قابل توقیف هست،برای بهبود خدمات تماس حاصل فرمائید.

 3. سحر زارع

  سلام من ۱ساله ازدواج کردم و الان ۱ماه بیشتره شوهرم ترم منزل کرده وپاسخگو نیستن. بخام برای نفقه یا مهریه اقدام کنم باید از کجا شروع کنم. برج ۷سال ۹۹ضرب و جرح داشتیم و بینی مو شکوندن ب پزشک قانونی رفتم ولی قبلی ک پیش دکتر برم ک نظریاتشونو ب پزشک قانونی برسونن بخاطر زندگیم کوتاه اومدم آیا الان ک ۶ماه بیشتره رد شده پرونده پزشک قانونی مو میشه دنبال کنم!؟ یامیتونم ب عنوان مدرک ب دادگاه اعلام کنم ممنون

  1. سروش حسن منفرد وکیل مدنی روابط کار
   316 سوال توسط این کاربر به پاسخ رسیده است

   با سلام
   مهر را از طریق اجرا ثبت و‌یا دادگاه میتوانید پیگیری کنید.
   نفقه نیز به صورت حقوقی و کیفری قابل پیگرد است.
   در خصوص ضرب و جرح لازم به بررسی است که ایا پرونده تعقیب در دادسرا تشکیل شده یا خیر و دقیقا چه مقدار زمان گذشته است.
   تماس بفرمایید

   1. سحرزارع

    رفتم و نفقه و مهریه رو اجرا گذاشتم برای ضرب و جرح هم پیگیر شدم و شکایت کردم. فقط این ک برای مهریه ۷۲تا سکه دارم وسوالم اینه چقد حق دادگاهه!؟؟ وآیا منی ک میدونم همسرم وسیله ای ب نامش نداره وقسطی میکنن مهرمو چطوری باس حق دادگاه و اول بدم. میشه توضیح بدین

    1. سروش حسن منفرد وکیل مدنی روابط کار
     316 سوال توسط این کاربر به پاسخ رسیده است

     حق دادگاه منظور نیم عشره یا هزینه دادرسی؟
     با مشاورین ما تماس بفرمایید

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312