... ...

مشاوره حقوقی سفته

 • 27 بهمن 1399
 • ۲ نظر
 • 9 دقیقه
 • 2080 بازدید

نکات مهم مشاوره حقوقی سفته با وکیل متخصص سفته و چک به صورت کاربردی همراه با سوالات متداول

مشاور حقوقی سفته : تعریف سفته

بر اساس قانون تجارت طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاوره حقوقی سفته

شرایط شکلی اعتبار سفته

سفته بر طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد.

با توجه به تعریف بالا و مشخصات و ویژگی های فوق در صورتی که اقدام به نگارش سفته و یا دریافت سفته از اشخاص در معاملات خود می نمایید حتما توجه کامل به مندرجات مانند امضا-محل تحویل-مبلغ و تاریخ داشته باشید و همچنین در خصوص نحوه مطالبه سفته و زمان واخواست شرایط قانونی را رعایت نمایید تا بتوانید از قابلیت ویژه اسناد تجاری مانند تامین خواسته استفاده نمایید.

برای مثال در صورتی که در موعد سر رسید صادر کننده اقدام به پرداخت مبلغ سفته ننماید بتوانید با واخواست سفته بدون پرداخت مبلغ خسارات احتمالی با درخواست تامین خواسته نسبت به توقیف اموال طرف مقابل قبل از صدور حکم تضمین لازم را برای بازپرداخت مبلغ سفته را داشته باشید.

مشاور حقوقی سفته در خصوص روش‌های مطالبه وجه سفته

سفته بر خلاف به چک که به سه طریق قابلیت طرح و مطالبه را دارد و سفته فقط از طریق دادگاه (حقوقی) قابل مطالبه است.

پس از سر رسید سفته امکان مطالبه سفته فراهم می گردد در صورتی که شما بخواهید از قابلیت تجاری از قابلیت تجاری سفته در دادگاه (تامین خواسته) استفاده نمایید ظرف ١٠ روز از تاریخ سر رسید واخواست سفته را انجام دهید در این صورت در صورت طرح دادخواست در دادگاه می تواند توقیف اموال صادر کننده و ظهرنویس را با درخواست تامین خواسته مطالبه نمایید تا قبل از صدور حکم اموال صادر کننده تا زمان اجرای حکم توقیف گردد.

در صورتی که روز سر رسید سفته تعطیل رسمی باشد امکان تادیه مبلغ به چه زمانی موکول می‌شود؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : در صورتی که زمان سررسید ثبت تعطیل باشد روز بعد از تعطیلی تادیه باید انجام شود.

آیا در قسمت گیرنده وجه سفته حتما باید نام شخصی نوشته شود؟

خیر لزومی به درج نام شخصی نمی باشد می توانید از عبارات حامل یا به حواله کرد استفاده نمایید.

آیا درج مبلغ بیشتر از مبلغ اسمی سفته امکان پذیر است ؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : مبلغ درج شده در سفته نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد ولیکن در صورت درج مبلغی بیشتر می توان با مراجعه به ادارات مالیاتی نسبت به مبلغ بیشتر تمبر باطل نمود و با تایید و مهر در شیت سفته انجام می شود.

مشاوره حقوقی سفته

آیا مکان انجام تادیه وجه سفته می تواند محل اقامت متعهد باشد؟

بله مکان تادیه وجه سفته می تواند محل اقامت متعهد باشد. در صورت اختلاف مبلغ درج شده در سفته تکلیف چیست در صورتی که مبلغ دو بار به صورت حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر ملاک عمل است (ماده ۲۲۵ قانون تجارت )ولی اگر بین مبلغ عددی و حروفی اختلاف باشد مبلغ با حروف ملاک پرداخت است.

آیا سفته بدون تاریخ اعتبار دارد؟

عدم درج تاریخ در سفته بنا به عرف جامع نشانگر عندالمطالبه بودن است و فاقد ایراد حقوقی است.

مطلب مرتبط:  برای شکایت چک برگشتی به کجا مراجعه کنیم؟

آیا دریافت سفته عندالمطالبه از مشتری به عنوان تضمین معامله و استفاده از آن در معاملات بعدی امکان دارد؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : بر اساس بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در خصوص عدم پرداخت هزینه تمبر مالیاتی سفته های  عندالمطالبه اخذ شده فقط باید به منظور تضمین معاملات مکرر فاقد وجاهت قانونی است و ضروری است بانک ها در این خصوص دقت نظر کافی داشته باشند لازم به ذکر است که حتی در صورت پذیرش چنین سفته هایی امکان وصول طلب به استناد آنها وجود خواهد داشت.

آیا سفته دارای لاک گرفتگی و یا خط خوردگی در متن یا ظهر آنها معتبر است؟

ترجیحاً با عنایت به رویه قضایی از دریافت سفته های بدین گونه خودداری نمایید.

در صورتی که در صفحه اشتباها ضامن و متعهد به جای یک‌دیگر امضا نمایند تکلیف چیست؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : در صورت شرایط اصلاح به صورت صحیح امضا باید شود در صورتی که از طریق دادگاه مطالبع شود ممکن است با مشکل مواجه شد البته که پرداخت سفته نهایتاً توسط ضامن تنظیم می‌شود اما درج درست مشخصات لازم است.

در صورتی که بانک سفته را سوراخ نماید آیا قابل مطالبه است؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : معمولا پس از دریافت مبلغ سفته که به بانک داده می‌شود بانک اقدام به استرداد همراه با پانچ کردن (سوراخ) سفته می نماید اما اگر قبل از تسویه این امر صورت پذیرد ممکن است در محاکم قضایی سوراخ شدن سفته را دلیل بر پرداخت بدانند.

آیا اثر انگشت به جای امضا در سفته اعتبار دارد؟

با توجه به اینکه از شرایط اعتبار سفته امضا با مهر است ملاک این است که اگر شخصی به جای امضای متداول آن را با اثر انگشت تکمیل نماید طبق رای صادره از برخی محاکم اعتبار داشته و معتبر می باشد.

سفته دارای ٣ شخص می باشد

 • متعهد: شخصی که با امضا سفته، تعهد می نماید مبلغ درج شده در سفته را در زمان مشخص یا  عندالمطالبه در وجه شخص معین و یا به حامل و یا به حواله کرد پرداخت نماید.
 • ظهر نویسی: شخص یا اشخاصی که با امضای پشت (ظهر) سفته با صادرکننده سفته مسئولیت تضامنی خود را برای پرداخت وجه سفته به دارنده یا ذی نفع سفته اعلام می دارد.

نکته: دارنده سفته می تواند برای مطالبه سفته علاوه بر متعهد اصلی به ضامن یا ضامنین مراجعه نماید و آنها به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

همچنین هر کدام از ظهرنویسان می‌تواند به شخص ظهر نویس قبل از خود و یا متعهد جهت پرداخت سفته رجوع کند.

 • دارنده: شخصی است که سفته  یا به نام یا به حواله کرد ایشان باید کارسازی شود.

آیا سفته باید با ضامن و ظهرنویس باشد؟

پاسخ مشاوره حقوقی سفته : خیر لزومی به این امر نیست اما نضمین برای پرداخت در آینده می‌باشد.

آیا ظهرنویس سفته بیانگر ضمانت است؟

خیر ظهر نویس بیانگر ضمانت به نسبت سفته نیز مانند چک برای انتقال ممکن است ظهر نویس شود (ظهر نویس برای انتقال) و این ظهر نویس می تواند با ذکر نام گیرنده یا بدون نام گیرنده باشد.

آیا امکان پرداخت وجه سفته به غیر از آنچه در آن مشخص شده وجود دارد؟

خیر پرداخت وجه سفته صرفاً با همان پولی که در آن نوشته شده میسر است مگر اینکه طرفین توافق کنند

آیا دارنده سفته با ظهرنویسان سفته به ترتیب تاریخ باید رجوع کند؟

خیر لزومی به رعایت ترتیب مراجعه به ظهرنویسان نیست و رجوع به یکی از آنها اسقاط حق رجوع به دیگری نیست.

مطلب مرتبط:  روش های مطالبه بهای حق ریشه و نسق زراعی - وکیل متخصص حق ریشه

آیا در صورتی که ثبت مفقود شود امکان رجوع به ضامنین پس از یک سال وجود دارد؟

طبق ماده ٢۶٧ قانون تجارت در صورتی که ضامن سفته مفقودی زمانی را برای ضمانت مشخص نکرده باشد مدت ضمانت او سه  سال است و پس از این سه سال امکان رجوع به او و یا اقامه دعوا وجود ندارد.

در صورتی که مبلغی از سفته پرداخت شود تکلیف ضامنین و ظهر نویس چیست؟

در صورتی که مبلغی از سفته پرداخت شود ضامنین و  ظهر نویس به همان میزان بری می شوند.

آیا با پرداخت وجه سفته توسط ثالث یا ظهرنویس امکان مطالبه از متعهد و سایرین وجود دارد؟

در صورتی که وجه سفته توسط شخص ثالثی پرداخت شود متعهد و ظهرنویسان از پرداخت معاف می‌شوند اگر این پرداخت توسط ظهرنویس باشد سایر ظهرنویسان بری لازمه می شوند.

. شخص ثالث پرداخت کننده سفته به مانند دارنده دارای تمام حقوق می شود

مدت مطالبه سفته علیه ظهرنویسان چقدر است؟

دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ سررسید آن را مطالبه نماید در غیر اینصورت امکان مطالبه از ظهر نویس آن را نخواهد داشت.

در صورتی که سفته ظرف ۱۰ روز از سررسید واخواست شود آیا امکان مطالبه دارد؟

سفته برای اینکه از شرایط قانونی اسناد تجاری که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده برخوردار با شود باید ظرف ۱۰ روز از سر رسید واخواست  شود تا مزایایی همچون امکان صدور قرار تامین خواسته (بدون پرداخت خسارات احتمالی )را دارا شود.

واخواست سفته عندالمطالبه از چه زمانی است؟

ابتدا دارنده با تنظیم و ارسال اظهارنامه زمانی را برای سررسید طبق عرف یک ماه پس از اظهار نامه را به متعهد و ضامن اعلام می نماید پس از سررسید معین ۱۰ روز فرصت واخواست وجود دارد.

واخواست سفته عندالمطالبه از چه زمانی است؟

مدت زمان مطالبه سفته علیه ظهرنویسان چقدر است؟

دارنده سفته پس از واخواست سفته ظرف یک سال باید علیه ظهرنویسان یا ضامنین اقدام نماید در غیر اینصورت حق مراجعه به ظهرنویسان یا ضامنین را ندارد.

زمان محاسبه خسارات تاخیر تادیه سفته از چه زمانی است؟

اگر سفته به واسطه عدم پرداخت اعتراض شده باشد از روز اعتراض که همان واخواست است محاسبه می شود.

مدت زمان مطالبه سفته از تاجر چقدر است؟

در خصوص سفته هایی که از طرف تاجر برای امور تجارتی صادر شده باشد مدت زمان اقامه دعوا پنج سال از تاریخ واخواست و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و بعد از آن قابل مطالبه نیست.

آیا دارنده سفته که در وجه حامل از مالک محسوب می شود؟

بله طبق ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده مالک برای مطالبه وجه سفته است مگر این که به نحوی خلاف آن به اثبات برسد.

در صورت مفقود شدن سفته چگونه امکان مطالبه وجود دارد؟

در صورتی که متعهد اقرار به وجود دین نماید و با ارائه تعهد نامه محضری حاوی مشخصات سفته صادره وجه سفته را دریافت کرد در صورتی که دادگاه ادعای ذی نفع را مبنی بر مفقودی سفته بپذیرد حکم بر پرداخت می دهد البته با ارائه ضامن به جهت اینکه در آینده در صورت ادعای ثالث ضرر احتمالی از ضامن دریافت شود.

شما با گرفتن مشاوره حقوقی و صرفاً یک تماس با ما و گرفتن مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری می توانید جلوی ضرر های احتمالی و صرف وقت و هزینه بیهوده را بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)
سوالات شما
۲ دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. حامد حسن زاده

  با سلام وقت بخیر
  سوالی داشتم مبنی بر اینکه اگر شخصی برای مطالبه وجه سفته به دفاتر مراجعه کند و مبلغی که از صادر کننده سفته طلب دارند کمتر از اصل سفته است برای تنظیم دادخواست میباید دارنده سفته همان مبلغ مدنظر در سفته را بنویسد بعد دادخواست بدهد؟ مثال مبلغ کل سفته تایپی ۱۰۰ میلیون است اما دارنده ۳۰ میلیون طلب دارد آیا باید ۳۰ میلیون را در سفته قید کند یا خیر ؟ اگر مبلغ را نوشت مشکلی در دادگاه پیش می آید ؟
  با تشکر و احترام

  1. بهزاد گروسی وکیل پایه یک دادگستری

   سلام حتی در صورت درج مبلغ بالاتر شما میتوانید به اندازه کمتر از ان را مطالبه نمایید سقف تعیینی در سفته با توجه به ابطال تمبر است

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312