درخواست مهریه - مطالبه مهریه | تهران مدافع

پنج شنبه, 08 خرداد 1399 06:17
تعداد بازدید 6649 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(50 رای‌ها)

بازدید کننده گرامی در انتهای این مقاله یک نمونه دادخواست مهریه برای بهره برداری شما قرار داده شده است که با مطالعه این مقاله به شما کمک شایانی خواهد نمود.

درخواست مهریه

مطالبه مهریه را می توان به دو طریق اقدام کرد که هرکدام در جایگاه خود دارای محاسن و معایبی هستند:

در صورتی که مهریه شما عندالمطالبه یا عندالاستطاعه  باشد این امکان برای شما وجود دارد که از طریق دادگاه با دادن دادخواست و یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با درخواست مطالبه شود .

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

اولین مزیت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد است که شما به نسبت زمان و هزینه کمتری را صرف می نمایید زیرا در صورت طرح از طریق دادگاه در صورتی که مهریه شما سکه باشد به نرخ روز قیمت سکه سه و نیم درصد این مبلغ به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید و در صورت عدم توانایی برای پرداخت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دیگر را طی نمایید و پس از قطعیت رای با درخواست اجرای حکم به مطالبات خود در صورت وجود اموال با شرایطی دست یابید .

روند مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبق بند ج ماده ۲ ایین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجراییه ، دفتر ثبت ازدواج عقد فی مابین زوجین است در صورتی که محل و یا شماره تلفن دفتر ازدواج را فراموش نموده اید با مراجعه به عقد نامه یا شناسنامه مشخصات دفتر ازدواج یافته و با جستجو در اینترنت از محل دفتر فوق اطلاع یابید . همچنین در کلیه مراحل قضایی و یا اجرای ثبت عقد نامه و یا رونوشت عقدنامه را به همراه داشته باشید.

پس از مراجعه به دفتر ازدواج متقاضی اجرای سند رسمی که میتواند قیم و یا وکیل قانونی زوجه باشد درخواست صدور اجرائیه نماید و سر دفتر بلافاصله با ابلاغ از طریق پست مراتب درخواست فوق را به اخرین نشانی زوج ارسال نموده که این محل طبق رویه نشانی مندرج در عقدنامه است پس این مرحله تمامی خواسته متقاضی با سایر اوراق به فرد متقاضی تحویل داده میشود و با مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد و ثبت درخواست مجددا طی ابلاغی و درج مهلت ۱۰ روزه به زوج اطلاع داده میشود نسبت به اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و در صورت عدم اقدام زوج و پس پایان مهلت زوجه میتواند تقاضای توقیف اموال و حقوق ماهیانه تا یک سوم و توقیف حساب و در صورت تمایل درخواست ممنوع الخروجی زوج را تقاضا نماید.

ممنوع الخروجی زوج از طریق اجرای ثبت

پس از ثبت پرونده در اجرای ثبت و ابلاغ آن به زوج می توان با تنظیم درخواست ممنوع الخروجی تقاضای ممنوع الخروجی نمود و طرف دو روز زوج ممنون الخروج می گردد.

در صورت اهمیت ممنوع الخروجی برای شما اقدام از طریق اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا در صورت تقاضا از دادگاه تا زمان قطعیت حکم و اجرای آن اماکنی برای درخواست ممنوع الخروجی وجود ندارد .

 

 

رفع ممنوع الخروجی زوج

در خصوص ممنوع الخروجی زوج میتواند با ارایه وثیقه برای یک بار نهایتا تا مدت ۶ ماه از کشور خارج و مجددا بازگردد ودر صورت عدم بازگشت کلیه وثیقه تا میزان مطالبه زوجه به مزایده خواهد رفت.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه در صورتی که اموالی از زوج وجود نداشته باشد با تقسیط قابل دریافت بوده و در صورت عدم پرداخت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با الزام به حبس قابل دریافت  است که این امر در صورتی که از طریق اجرای ثبت پیگیری شود و مالی از فرد دریافت نشود امکانپذیر نخواهد بود .

در صورتی که موضوع مطالبه مهریه صرفا جهت تلنگر به زوج باشد با توجه به شرایط و ذهنیت جامعه به نام دادگاه و سایر موارد جهت عدم درگیری و گسترش موضوع مطالبه مهریه از اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا که دادگاه رفتن زوجین تنش میان طرفین افزایش و راه صلح و سازش را سخت مینماید.

وکیل مهریه

وکیل مهریه با توجه به روش های مناسب و اشراف کامل وکیل به حقوق زوجه می تواند برای شما این مسیر را هموار کرد و تاثیر به سزایی در روند مراحل کار شما دارد.

لازم ذکر است که مهریه مهمترین پشتوانه برای زنان می باشد و زوج (مرد ) موظف به پرداخت آن خواهد بود هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید مهریه ی همسر را پرداخت کند ولی اگر قبل از زناشویی زن خود را طلاق بدهد باید نصف مهریه را پرداخت کرد حال اگر مهریه را پرداخت کرده باشد می تواند نصف مهریه را پس بگیرد.

درخواست طلاق از طرف زن و مهریه

در خصوص دادخواست طلاق با توجه به اینکه درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه باشد قانونگذار قوانین خاصی برای هر یک را در قانون مدنی پیش بینی است که در ذیل توضیح داده می شود برای مثال در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد دلیل موجه جهت دادخواست طلاق باید مطرح گردد زیرا که برخلاف درخواست طلاق از سوی زوج (مرد) که حتی بدون دلیل به راحتی دادخواست طلاق مورد پذیرش قرار می گیرد، متاسفانه شرایط در خصوص زوجه کاملاً متفاوت است و پذیرش درخواست طلاق از سوی زوج شرایط پیچیده تری دارد.

شرایط طلاق برای زوجه

شرایط طلاق برای زوجه هم در قانون و هم در سند عقد ذکر گردیده که البته شرایط مندرج در عقدنامه ازدواج تقریباً همان شرایط مندرج در قانون مدنی می باشد. مگر آنکه شرط دیگر زوجین به آن اضافه نمایند.

برای نمونه ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه در مدت زمان مشخص باعث احقاق شرط و دلیل برای طلاق از سوی زوجه است ولیکن مقدمه و شرایطی دارد که قبل از دادخواست اصلی باید به اثبات برسد.

عدم پرداخت نفقه صرفاً باعث داشتن حق طلاق برای زوجه نمی باشد بلکه ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه مطرح گردد و در صورت محکومیت و عدم پرداخت امکان طرح دادخواست طلاق به جهت عسر و حرج فراهم می شود.

 

 

 

 

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید: همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

طبق ماده فوق از جمله دلایل برای عسر و حرج عدم پرداخت نفقه است البته معنی عسر و حرج بسیار گسترده است و مثالهای در ماده 1130 قانون مدنی ذکر گردیده است که طبق در ذیل ذکر می گردد.

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3-محکومیت قطعی به حبس از 5 سال یا بیشتر.

4-ضرب و شتم با هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5-ابتلا زوج به بیماری های سعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

 این موارد مصادیقی از دلایل زن بای طلاق به دلیل عسر و حرج است و برای هر شخص متفاوت است.

دادخواست مهریه

 خواهان : 

خوانده :

موضوع دادخواست: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ---- ريال (تعداد ------ سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ ----- ريال) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی 

مدارک و مستندات: عقد نامه ، شناسنامه ، کارت ملی

 

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب آنجلینا جولی  به استحضار می رساند که به موجب سند نکاح که تصویر آن به پیوست ضمیمه گردیده است در تاریخ 06/12/89 به عقد دائم آقای براد پیت درآمده ام  و هیچ فرزندی نداریم .

اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره ----- تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ---- در تاریخ ---- به عقد نکاح رسمی و قانونی خوانده در آمرم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ----- سکه طلای بهار آزادی (مبلغ ---- ريال) گردید، با عنایت به اینکه تا کنون هیچ اقدامی در جهت تادیه آن صورت نگرفته است.

فلذا با توجه به اینکه خوانده قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی خود را دارد وفق ماده ی 1082 قانونی مدنی و ماده ی 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده و پرداخت مهریه به اینجانب به نرخ (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امید است در سایه عدالت و مساوات این ودیعه ارجمند آسمانی ، حقوق مضیع احیاء گشته و دادگستری این رسالت معنوی مستدام باشد.

قبلاً از الطاف شما کمال امتنان و سپاس را دارم.

 

با احترام

آنجلینا دلیما جولی رودباری

 

در صورتی که اطلاعات این مقاله برای شما کافی نیست میتوانید برای دانستن سرفصل های زیر    اینجا   کلیک کنید.

مهریه چیست؟

حق حبس در مهریه چیست؟

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

نحوه گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

مهریه در طلاق توافقی

تکلیف مهریه بالای 110 سکه

و یا برای مشاوره حقوقی رایگان و بررسی و مشاوره حضوری و تلفنی با تماس با وکلای متخصص از طریق شماره های موجود در سایت به طور رایگان از حقوق خویش مطلع شوید .

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 08 خرداد 1399 06:17
مطالب مرتبط