وکیل چک برگشتی | وکیل وصول چک

یکشنبه, 02 دی 777 20:35
تعداد بازدید 5835 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(35 رای‌ها)

وکیل چک برگشتی | وکیل وصول چک


امور چک و سفته و به طور کلی اسناد تجاری با توجه به شرایط خاص این اسناد بر چرخه اقتصاد دارای اهمیتی خاص بوده و در این خصوص قانون گزار با تصویب قانون خاص از اسناد تجاری حمایت نموده که در صورت اشراف به این قوانین میتوانید تا حدودی از حقوق حقه خویش بهره مند شوید ولیکن تمام اصول و قوانین را نمیتوان با مطالعه چند ماده قانون در خصوص چک و سفته در صورت بروز مشکل مورد استفاده قرار داد زیرا قانون تجارت ایران در مورد اسناد تجاری برگرفته از قوانین تجاری و کنوانسیون های خاص بین المللی می باشد و بسیاری از اصول نانوشته در متون قوانین نهفته میباشد .

لذا برای این منظور شما باید حداقل از مشاوره وکیل متخصص و وکیل پایه یک دادگستری در در صورت بروز مشکلات خویش استفاده نمایید برای مثال آیا تاکنون اصل اصالت امضاها و یا وصف تجریدی یا تنجیزی و عدم استناد ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت را شنیده اید.

وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی تهران مدافع با بهره گیری از همین اصول که در محاکم و رویه قضایی مورد قبول واقع شده میتوانند نسبت به احقاق حق شما در صورت بروز مشکل اقدام نموده ،برای درک بیشترموضوع در ذیل توضیحی نسبت به شرایط و چگونگی نحوه صدور چک و انواع گوناگون نحوه دفاع در موارد مختلف دعاوی کیفری و حقوقی چک ارائه می شود:

وکیل چک کیفری

در خصوص چک قانونگزار شرایطی خاص را لحاظ نموده که در ذیل اشاره می گردد: طبق نظر وکیل چک کیفری راهکارهای مطالبه چک به ۳ نحو می باشد که اولین آن از طریق اجرای ثبت اسناد می باشد که در این روش فرد در محل برگشت زدن چک به اجرای ثبت اسناد مراجعه و می تواند نسبت به توقیف حساب یا اموال در دسترس به جز مستثنیات دین اقدام کند همچنین نسبت درخواست ممنوع الخروجی فرد می توان اقدام نمود،

البته در این روش بر خلاف سایر موارد در صورت عدم دسترسی به اموال و استرداد چک می بایست نسبت به پرداخت یک بیستم مبلغ چک اقدام شود لذا بررسی وجود اموال به نام شخص بسیار مهم می باشد و امتیاز این روش در صورت وجود اموال عدم قبول دفاعیات فرد و اجرای عملیات تا مرحله مزایده و فروش می باشد و دفاعیات طرف صادر کننده چک قابل استماع در اداره ثبت نبود. وکیل چک کیفری روش دیگر اقدام حقوقی و مطالبه از طریق دادگاه می باشد که این روش با عنایت به هزینه دادرسی گاهاً زیاد و زمان رسیدگی بسیار طولانی به نظر می رسد، در صورت امکان طرح شکایت کیفری و یا توقیف اموال از طریق اجرای ثبت وجود داشته باشد این اقدام در اولویت نمی باشد.

اقدام دیگری که بنا به نظر وکیل چک کیفری می توان انجام داد پیگیری کیفری است که به دلیل سریع تر بودن رسیدگی و نداشتن هزینه زیاد و مجازات های سنگین مطلوب می باشد که در این خصوص با توجه به شرایط خاص چک در ماده های قوانین چک لحاظ شده و امکان کیفری بودن یا نبودن چک را ذکر نموده و تجربیات وکیل متخصص چک کیفری می توان در کمترین زمان و با صرف هزینه کم نسبت به احقاق حقوق خویش استفاده نمائید.

شرایط طرح شکایت کیفری چک و راههای دفاع آن


برای مثال ابتدا وکیل پایه یک میتواند در صورت درخواست مشاوره شما برای صدور چک با ذکر یک مطلب ساده در درج مطالب مندرج در چک در هنگام صدور از اقدام طرح شکایت کیفری چک در آینده نسبت به شما جلوگیری نموده با این عنوان که شما با راهنمایی وکیل متخصص در هنگام درج مطالب داخل چک در کنار امضای خویش تاریخ روز صدور چک را که قطعا با تاریخ سر رسید مجزا بوده را قید نموده و از طرح شکایت کیفری چک علیه خویش جلوگیری نموده و یا در صورت طرح شکایت با اعلام این مطلب یکی از شرایط اساسی طرح دعوی کیفری چک را حذف نموده و موجبات برائت خویش را حاصل مینمایید.شاید بپرسید چگونه این امر امکان پذیر میباشد ،در پاسخ باید گفت ، شما با مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با توجه به علم و تجربه ایشان از نکته ای کاربردی استفاده نموده اید که در مورد فوق الذکر حذف ادعای به روز صادر شدن چک یا همان چک به روز میباشد که شاکی در صورت شکایت کیفری چک به آن استناد نموده و موجب صدور حکم کیفری علیه شما شود.

وصول چک برگشتی
به گفته وکیل چک خوب و به نوعی وکیل امور چک حقوقی زمانی که چک قابلیت کیفری را در دادگاه و دادسرا از دست داد بی ارزش نبوده و همچنان اماکن مطالبه از دادگاه حقوقی را دارد بنا به نظر وکیل وصول چک موسسه حقوقی تهران مدافع دارنده چک میتواند با دادخواست چک حقوقی و یا به اصطلاح مطالبه چک حقوقی از طریق دادگاه به کلیه حقوق خویش از طریق توقیف اموال و یا اجرای احکام و جلب طرف مقابل برسد مگر اینکه طرف مقابل ثابت نماید بدهکار نبوده و یا چک برای ربا پرداخت شده است در غیر اینصورت با پیگیری وکیل متخصص چک ، وصول چک برگشتی با سرعت و اطمینان بیشتری امکانپذیر بوده و کلیه حقوق شما را با مشاوره وکیل امور چک طبق شرایط صادرکننده و اتخاذ بهترین مسیر و کم هزینه ترین آن میسر مینماید.

در صورت وجود شرایط جهت اقدام کیفری چک وکیل خوب چک با عنایت به موضوع و با طرح شکایت کیفری با هزینه ای بسیار کمتر و زمان سریع وصول چک را به نحوی که مناسب شرایط شما باشد فراهم مینماید.

شرایط طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل

به گفته وکیل پایه یک دادگستری برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک میبایستی شرایطی باید وجود داشته باشد:

۱ عدم وعده دار بودن چک : به گفته وکیل دادگستری چک باید به صورت بدون وعده و به صورت نقدی صادر شود و به اصطلاح اسکناس محسوب میشود و لیکن به ندرت چکی به صورت روز صادر میشود و اکثر چکهای صادر فرضا یک ماه قبل از سررسید یا حتی یک روز قبل و برای فردای همان روز صادر شده بنابراین اکثر حکمهای صادره و محکومیت کیفری افراد به دلیل همین اصل که چک بدون وعده صادر شده میباشد و متهم در دادسرا و دادگاه نتوانسته وعده دار دار بودن چک را به اثبات رسانیده و به اصطلاح چک را حقوقی نماید پس توجه نمایید که مشاوره و دفاع در این خصوص بسیار پر اهمیت بوده و وکیل متخصص و پایه یک دادگستری باتجربه چک کیفری و حقوقی میتواند شما را از تبعات طرح شکایت کیفری چک محفوظ نماید. در موسسه حقوقی تهران مدافع وکلای با تجربه در این زمینه راهنما و همراه شما میباشند.

۲ هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام قراردادی و یا معامله ای صادر شده باشد

مبنای صدور چک میبایستی وجود دین به هر نحو مانند معامله ماشین یا قولنامه ملک و یا هر مورد که بیانگر مدیون بودن صادرکننده باشد لذا چکهای صادره به صورت تضمینی برای تخلیه ملک یا وجود رسید یا گواهی شاهد مبنی بر امانی بودن ید دارنده چک مانع از طرح دعوی حقوقی یا کیفری میشود همچنین به نظر وکیل متخصص در صورتی که در چک منشا صدور فرضا خرید مبل ذکر شده باشد امکان طرح شکایت کیفری نمیباشد و این امر که چک بابت تعهد یا تضمین یا هر شرط دیگری صادر شده باشد با دفاع و اثبات در دادگاه موجبات برائت شما میشود

3 در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد

طبق نظر با تجربه در این خصوص دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی حقوقی و کیفری چک ابتدا با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به مطالبه نماید حال در صورتی که چک بدون تاریخ در ست دارنده باشد با قید تاریخ قطعا اگر اقدام کیفری نماید با درخواست کارشناسی و ادعای بدون تاریخ بودن چک و تائید این موضوع چک از قالب کیفری خارج میگردد . همواره به یاد داشته باشید مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتواند از محکومیت علیه شما جلوگیری نماید.

۴ در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد.

در صورتی که صادر کننده چک را به صورتی صادر نموده باشد که درآن تاریخ و مبلغ و سایر موارد را درج ننموده باشد و صرفا نسبت به امضای چک اقدام نموده باشد اثبات این امر هم با لایحه و دفاع موثر وکیل پایه یک دادگستری امکانپذیر میباشد.

۵ هرگاه چک بابت معاملات نامشروع و ربا باشد.

۶ هرگاه دارنده چک تا۶ ماه از تاریخ صدئر چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صادر گواهی عدم پرداخت یعنی برگشتی از بانک شکایت نکند.

مجازات صدور چک بلامحل

مجازات صدور چک بلامحل چیست‌؟

طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷و۳ قانون صدور چک اصلاحی، حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک است. مجازات صدور چک بلامحل سؤال : مجازات صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی، ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه یک است.

 

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی، ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه یک است.

مجازات صدور چک بلامحل چیست‌؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷و۳ قانون صدور چک اصلاحی، حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک است.

 

 اگر چک در تهران برگشت خورده باشد می توان از شهرستان دیگر اقدام کرد ؟ 

پاسخ : بله، امکان دارد ولی در صورتی که فرد اقامتگاه خویش را در بانک همان شهرستان اعلام کرده باشد که شما قصد طرح دادخواست دارید والا امکان طرح دادخواست با عنایت به برگشت چک در تهران وجود ندارد.

طرح دعوی چک علیه مدیر عامل شرکت

طرح دعوی چک علیه مدیر عامل شرکت که چک را امضاء نموده امکان پذیر است یا باید علیه شرکت اقدام کنم ؟

پاسخ : طرح دعوی چک علیه مدیر عامل شرکت که چک را امضاء نموده امکان پذیر است طبق ماده ۱۹ قانون چک طرح شکایت و دادخواست علیه نماینده و امضاء کننده چک همزمان با طرح دادخواست علیه شرکت امکان پذیر می باشد و مدیرعامل تنها زمانی که بتواند عدم تقصیر خویش را اثبات کند می تواند از شکایت کیفری علیه خویش برائت بگیرد در غیر این صورت مطابق مقررات علیه او اقدام می شود.

بنا براین حتی طرح شکواییه و طرح دعوی کیفری چک نیز نسبت به مدیر عامل امکانپذیر است.

بهترین محل برای برگشت زدن چک

برای وصول چک حقوقی باید از کدام محل برای برگشت زدن اقدام کرد ؟

پاسخ : بهترین محل برای برگشت زدن چک در صورتی که شما ساکن تهران هستید برای جلوگیری از رفت و آمد در صورتی که صاحب چک در شهرستان باشد بهتر است که چک را در تهران برگشت بزنید زیرا که قانونگذار صلاحیت محل برگشت چک را نیز پذیرفته است، و لذا این بهترین اقدام می تواند باشد البته با توجه به شرایط خاص پرونده های وصول چک و سفته و امکان حفظ حقوق شما قبل از صدور حکم با استفاده از وکیل متخصص چک شما می توانید از حقوق حقه اطمینان خاطر حاصل نمائید. 

برای وصول چک برگشتی از کجا باید اقدام کرد ؟

 در صورت وجود شرایط جهت طرح شکایت کیفری چک علیه صادر کننده با نظر وکیل متخصص چک که این امر بهترین مورد به لحاظ کم نمودن در هزینه و زمان می باشد و لذا برای این امر بهتر می باشد و از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری متخصص استفاده نمائید تا بتوانید بهترین اقدام را برای احقاق حقوق خویش انتخاب نمائید. برای مثال در صورتی که فرد صادرکننده چک دارای مال و اموال باشد با کمترین هزینه و بدون پرداخت هزینه دادرسی می تواند اموال وی را توقیف کرد.

فرار از طرح شکایت کیفری چک

ترفندهای فرار از طرح شکایت کیفری چک و چک کیفری چگونه است ؟

پاسخ : برای فرار از طرح شکایت کیفری چک داشتن رسیدی لازم است مبنی بر این که چک فوق در زمانی که سررسید آن بوده به دارنده تحویل نشده و در زمانی دیگر و قبل از سررسید بوده مانند ذکر در قرارداد و یا در ذیل امضاء تاریخ روز صدور که با تاریخ سررسید فرق دارد ذکر شود و در صورتی که چک سفید امضاء و بدون تاریخ بوده با ارجاع به کارشناس و مطابقت خط، این امر را به اثبات برسانید.   

اگر در ازای پرداخت مبلغ چک رسید نگرفته باشیم چه باید کرد ؟

پاسخ : در این خصوص اگر مبلغ فوق در خصوص شاهدین داده شده و یا به حساب دارنده ی چک واریز شده باشد امکان ادعای پرداخت چک و استرداد چک فراهم می باشد و لیکن در غیر این صورت و در فرضی که چک به شخص ثالث داده شده باشد می توان نسبت به مطالبه وجه واریزی دادخواست داد، البته استفاده از تجربه وکیل دادگستری می تواند شما را به بهترین روش در مسیر پیش رو هدایت نماید.

چگونه جلوی چک را ببندیم؟

  بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها، با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت با جرائم دیگری تحصیل گردیده، می توان کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک، پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم می شود. تنظیم چک به شکل نامناسب و غیر سالم عدم مطابقت امضا در این خصوص طبق نظر وکیل چک کیفری شرایط خاص قابل پیش بینی است.

برای مثال چک هایی که دارای ۲ امضا به همراه با مهر بوده ولیکن بدون امضای دیگر با مهر صادر شده که در این خصوص مشاوره با وکیل کیفری جهت حل موضوع شما را بسیار یاری می نماید. اختلافات در مندرجات برای مثال زمانی که مبلغ حروفی و عددی با یکدیگر فرق داشته باشند از موارد بسیار مهم دیگر صدور چک از حساب مسدود می باشد. در صورت آگاهی فرد نسبت به این موضوع مجازات وی به حداکثر تعیینی در قانون می تواند طبق نظر قاضی برسد. 

مفقود شدن چک

در صورت مفقود شدن چک و یا به سرقت رفتن چک چه کنیم؟

یکی از اتفاقاتی که امروزه بسیار مبتلا به بوده و در اثر حواس پرتی اتفاق می افتد مفقود شدن چک است که برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از چک نیاز هست که پس از اطلاع از مفقود شدن چک اقداماتی انجام داد که در صورت هرگونه اتفاق بتوان دفاع نمود و عنوان کرد بر اساس این اقدامات و این مدارک در تاریخ فلان چک گم شده است و مفقودی آن به صورت رسمی اعلام گردیده است که در زیر به طور دقیق مراحل اعلام مفقودی چک آمده است. در خصوص چک مسروقه نیز دقیقاً باید به طریق فوق عمل نمود و زمان به سرقت رفتن چک برای جلوگیری از وصول چک مسروقه توسط سارق اقدامات زیر را انجام و با بستن حساب چک از هرگونه سو استفاده جلوگیری و مقدمات یک دفاع خوب در دادگاه پیش رو را فراهم آوریم.

  

5 مرحله ای که در صورت مفقود شدن چک و یا به سرقت رفتن چک باید انجام دهیم به شرح زیر می باشد:

1- ثبت چک در سامانه ساد24 (پیشگیری از نقل و انتقال) در سراسر کشور

2- مراجعه به بانک جهت مسدود کردن چک های مفقودی یا سرقتی

3- مراجعه به دادگستری جهت تحویل برگه ثبت ساد24 و دریافت دستور قضایی برای مسدود سازی

4- مراجعه به بانک و تحویل دستور قضایی

5- گرفتن مشاوره حقوقی رایگان در این زمینه از وکلای پایه یک موسسه حقوقی تهران مدافع

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و  سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد.

و موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل کیفری را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”  

آخرین ویرایش در جمعه, 23 اسفند 1398 21:14
مطالب مرتبط