... ...

متن تفاهم نامه طلاق توافقی به همراه صورتجلسه طلاق توافقی

  • 15 شهریور 1399
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • 2369 بازدید

چند نکته مهم و کاربردی تفاهم نامه طلاق توافقی در رویه دادگاه های خانواده با توجه به تجربه وکیل خانواده و پرونده‌های طلاق توافقی گروه تهران مدافع:

تفاهم نامه طلاق توافقی اصلی‌ترین اقدام زوجین جهت ارائه دادخواست طلاق توافقی است همانطور که از اسم طلاق توافقی مشخص است این نوع طلاق (خلع) اراده و توافق طرفین است که از طریق دادگاه خانواده و به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد .

نکته مهم:تفاهم نامه طلاق توافقی به دادگاه ارائه نمی‌شود حتی اگر بشود این تفاهم در صورتجلسه جدا و در زمان داوری و مشاوره توسط داور مجدداً قید شده که در نهایت در متن گواهی عدم امکان سازش درج می شود.

پیشنهاد ویژه : این ویدیو را حتماً ببینید : همه چیز درباره طلاق توافقی

متن تفاهم نامه طلاق توافقی

در متن طلاق توافقی صرفاً شرایط زوجین در خصوص بذل و قبول بذل حقوقی مالی (مهریه-اجرت المثل-نفقه فرزند و زوجه -جهیزیه و هدایا) و حقوق غیر مالی حضانت قید می‌گردد و همچنین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش که ۳ ماه از زمان قطعیت است.

آیا تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک در تفاهم‌نامه طلاق توافقی انجام می شود؟

بله موضوع حضانت فرزندان مشترک که در متن طلاق نامه قید می شود بر اساس تفاهم زوجین است پس قبل از مراجعه به دادگاه خانواده در این خصوص و سایر امور توافق  باید انجام گیرد.

تفاهم نامه طلاق توافقی

آیا حق ملاقات فرزند با رضایت پدر و مادر در تفاهم نامه طلاق توافقی قابل اسقاط است؟

خیر به طور کل در خصوص حق ملاقات فرزند هر گونه توافقی مبنی بر  سلب حق غیر الزام آور بوده و امکان اسقاط حق ملاقات وجود ندارد.

آیا نفقه و اجرت المثل در تفاهم نامه طلاق توافقی قید می شود؟

در خصوص میزان و بخشش و بذل نفقه و اجرت المثل در طلاق توافقی زوجه میتواند توافقات خود را جهت درج در گواهی عدم امکان سازش قید نمایند.

آیا مهریه در طلاق توافقی به زن تعلق می گیرد؟

با توجه به نام این نوع طلاق میزان دریافت یا بذل کل یا بخشی از مهریه بسته به توافقات زوجین در صورتجلسه طلاق توافقی است و دادگاه در این خصوص اختیار مداخله ندارد.

آیا مهریه طلاق توافقی قابل اقساط است؟

بله در صورت توافق طرفین به هر میزان و مشخصات قابل اقساط بوده و بعد از طلاق قابل اخذ است به شرط آن که در متن طلاق توافقی قید گردد.

آیا به جای مهریه در طلاق توافقی می توان خانه یا ماشین قرار داد؟

در صورت توافق طرفین در مقابل مهریه میتوان ارزش پولی را به عنوان پرداخت مهریه قرار داد اما اکثر دادگاه های خانواده سایر موضوعاتی مانند تعلق خانه با ماشین را در این خصوص نمی‌پذیرند.

آیا متن طلاق توافقی باید توسط وکیل نوشته شود؟

مطلب مرتبط:  حق حبس زوجه چیست و شرایط استفاده از آن توسط زوجه چیست؟

خیر اما با توجه به تجربه وکلا در این خصوص بهتر است متن صورتجلسه طلاق توافقی توسط وکیل خانواده تنظیم گردد.

مدارک لازم برای مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای حکم طلاق چه مواردی است؟

برای مراجعه به دفتر طلاق جهت ثبت طلاق حضور زوجین و یا وکلای آنها الزامی است.به همراه مدارک شناسایی و گواهی عدم امکان سازش و گواهی قطعیت.

متن طلاق نامه

در متن طلاق نامه تمامی حقوق مالی و غیرمالی قید می‌گردد و شرایط طرفین برای جدایی در متن طلاق قید می‌گردد متن طلاق نامه که در گواهی عدم امکان سازش قید می‌شود در صورت عدم مراجعه به دفتر طلاق بعد از مدت ۳ ماه فاقد اعتبار بوده و تمامی تعهدات اعم از بذل مهریه و یا حضانت الزام آور نبوده و قابل مطالبه از طرف مقابل نبوده متن طلاق نامه همان تفاهم نامه طلاق توافقی است که طرفین قبول نموده اند در صورت اشتباه در متن طلاق می توانید درخواست اصلاحیه را به همان دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان جدید ارائه دهید.

متن صیغه طلاق توافقی

متن صیغه طلاق توافقی

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و پس از صدور گواهی قطعیت زوجین یا وکلای آنها با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق صیغه طلاق توافقی (خلع) را توسط سردفتر طلاق  اجرا می‌نمایند .

نکته مهم در زمان خواندن متن صیغه طلاق توافقی زوجه در دوران عادت ماهیانه نباید باشد البته اکثر سردفتران طلاق معمولاً صیغه طلاق را مجدد و در زمان دیگری نیز می خوانند تا از لحاظ شرعی صیغه طلاق صحیح اجرا شده باشد .

نکته:پس از خواندن  متن صیغه طلاق توافقی زوجین به مدت ۳ ماه و ۱۰ روز هنوز امکان روجوع به یکدیگر را دارند البته ابتدا زوجه به آنچه در مقابل اجرای صیغه طلاق بذل نموده باید رجوع نماید تا زوج بتواند به زوجه و نکاح رجوع  نموده تا طلاق کم لن یکن گردد.

نکته:جهت اسقاط حق رجوع زوجه به آنچه بذل نموده می تواند در زمان تفاهم نامه طلاق توافقی حق زوجه را نسبت به آنچه بذل نموده اسقاط نمود تا پس از اجرای متن صیغه طلاق توافقی امکان رجوع نداشته باشد .

صورتجلسه طلاق توافقی

صورت جلسه طلاق توافقی در صورت تنظیم درست و قانونی قابلیت انعکاس در گواهی عدم امکان سازش را دارد پس با رعایت نکات صحیح در صورتجلسه طلاق توافقی از صرف زمان و هزینه مضاعف جلوگیری نمایید.

همانطور که قبلا گفته شده صورتجلسه طلاق توافقی ابتدا توسط زوجین تنظیم و به وکلای طرفین تحویل می شود تا بر اساس آن اقدام به اخذ حکم طلاق توافقی نمایند البته تمام صورتجلسه در مرحله داوری توسط داور در صورت جلسه داوری طلاق توافقی قید و به امضا وکلا و زوجین می رسد .

مطلب مرتبط:  مهریه قسطی در طلاق توافقی چگونه است؟ | شرایط قسط بندی مهریه در طلاق توافقی

متن صورتجلسه طلاق توافقی

در تاریخ                         در دفتر وکالت ، جلسه ای در خصوص طلاق توافقی فی مابین آقای

شغل:                       تحصیلات:                         کد پستی:                               به شماره تماس:

و خانم                       شغل:                     تحصیلات:                   کد پستی:                        به شماره تماس:

خانم ثنا دارد         ندارد                                  آقا ثنا دارد         ندارد

تشکیل و طرفین ضمن اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از خویش در خصوص موارد ذیل توافق کردند.

۱ – مهریه :

۲ – نفقه :

۳ – اجرت المثل ایام زوجیت :

۴ – حضانت فرزند یا فرزندان مشترک و ملاقات آنها :

۵ – نفقه فرزند :

۶ – جهیزیه :

۷ – نسبت به هدایای طرفین و خانواده های آنان مربوط به زوجیت :

۸- سایر حقوق مالی زوجین:

۸ – حق رجوع زوجه :

۹ – توضیحات مهم و تعیین تکلیف سایر حقوق مالی زوجین:

امضاء و اثر انگشت زوج                                                   امضاء و اثر انگشت زوجه

همانطور که مشخص گردید علی‌رغم شکل به ظاهر ساده صورتجلسه و تفاهم نامه طلاق توافقی بار حقوقی زیادی بر آن متصور است برای مثال اسقاط حق رجوع زوجه به آنچه بذل نموده که در صورت عدم اسقاط با ثبت طلاق توافقی زوجه در مدت ۳ ماه و ۱۰ روز به انچه بذل نموده رجوع نماید و در صورت عدم اطلاع زوج جهت رجوع به زوجه بعد از گذشت مدت ۳ ماه و ۱۰ روز طلاق توافقی انجام شده و زوجه میتواند با رجوع به دادگاه مهریه یا هر چیزی که بخشیده را مطالبه نماید پس بهتر از جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه غیرقابل جبران با وکیل متخصص خانواده مجموعه تهران مدافع مشاوره نمایید.

صورت جلسه طلاق توافقی

در متن تفاهم نامه طلاق توافقی آیا باید مهریه را بخشید؟

بله اما میزان بخشش بنا به توافق طرفین است.

در متن تفاهم نامه طلاق توافقی چه مواردی باید ذکر شود؟

حقوق مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر اعم از اجرت المثل -مهریه-حضانت-نفقه-هدایا و جهیزیه باید در تفاهم نامه طلاق توافقی قید شود .

تفاهم نامه طلاق توافقی چقدر معتبر است؟

در صورتیکه تفاهم‌نامه در قسمت داوری به امضای طرفین برسد و در گواهی عدم امکان سازش ذکر شود معتبر بوده ولی در صورتی که به دفتر طلاق مراجعه نشود فاقد اعتبار است.

آیا زن یا شوهر در مدت عده طلاق توافقی می‌توانند رجوع کنند؟

بله اما صرفاً زوجه میتواند ابتدا نسبت به آنچه در مقابل طلاق بذل نموده رجوع نماید پس از آن زوج می‌تواند به زوجه و نکاح رجوع نماید مگر اینکه در صورتجلسه طلاق توافقی حق رجوع زوجه به ما بذل از مهریه اسقاط شود .

آیا با وکالتنامه حق طلاق میتوان تفاهم نامه طلاق توافقی تنظیم کرد؟

بله با وکالت از زوج شخص زوجه یا وکیل انتخاب شده زوج می توانند متن طلاق توافقی را تنظیم و به دادگاه و واحد داوری ارائه دهند.

4.5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312