... ...

نمونه امانت نامه به همراه متن رسید پول امانت

  • 27 شهریور 1399
  • بدون نظر
  • 8 دقیقه
  • 2823 بازدید

موضوعی که مایل هستیم به آن بپردازیم، اهمیت آشنایی با متن امانت نامه است. ممکن است بارها برای شما پیش آمده باشد که برای حفظ دارایی خود، ناچار شوید آن را پیش شخصی به امانت بگذارید. فرقی نمی کند که این دارایی ارزش مادی یا معنوی فراوانی داشته باشد. از این رو بهتر است پیش از اقدام، به شرایط لازم در حفظ و نگهداری آن توجه گردد.

نمونه امانت نامه به همراه متن رسید پول امانت

متن رسید پول امانت

در ماده ۶۰۷ قانونی مدنی در تعریف امانت یا برای ودیعه چنین مقرر شده است که «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد؛ برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند». در اینکه مورد معامله در اینجا یعنی در عقد ودیعه حتماً باید مال باشد و اینکه پول نیز نوعی مال محسوب می شود، شکی نباید وجود داشته باشد. از این رو انتقال وجه میان مردم به صورت قرض و یا پرداخت هزینه ها به منظور خرید خدمات یا کالا، با تبادل رسید همراه می شود. ارائه این رسید الزام آور است و باید برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و یا برای حل اختلافات مالی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. این رسید به عنوان سند معتبر شناخته می شود و در زمان احتیاج به راحتی قابل استفاده خواهد بود. این رسید در دادگاه ها، مراکز قانونی و قضایی نیز دارای اعتبار است. عموماً متن رسید پول امانت در این رسیدها شامل تاریخ ارائه وجه، مبلغ آن، دلیل دریافت وجه، مشخصات ارائه دهنده و نیز نام شخص تحویل گیرنده و امضای آن خواهد بود. این قبض ها شماره گذاری شده هستند و ترتیب آن ها مشخص است.

نمونه رسید امانت

در این رابطه نمونه های گوناگونی وجود دارد. برای اطلاع از نمونه رسید امانت و متن آن به این نکته توجه می شود که محتوای امانت چه خواهد بود. به طور مثال وجه نقد، معادل آن به صورت سکه و طلا و یا وسایل با ارزش مادی یا معنوی به امانت گذاشته می شود. در این زمینه می توان مدت امانت را نیز تعیین نمود. در ادامه تنها نمونه ای از رسید ارائه وجه قرار گرفته است. همان طور که مشخص است در این رسید میزان مبلغ و مشخصات پرداخت کننده به طور کامل مشخص است. تنظیم این رسیدها می تواند با دریافت مشاوره حقوقی رایگان ۲۴ ساعته در تهران مدافع و به کمک وکلای مجرب آن مجموعه صورت پذیرد.

نمونه قرارداد امانت پول

نمونه قرارداد امانت پول

نگهداری از دارایی برای همه از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور مثال در صورت نیاز به انجام سفر به مدت طولانی، لزوم به امانت گذاشتن سرمایه به شخص معتمد، بیش از پیش احساس می شود. گرچه پیدایش سیستم بانکی، این نیاز را تقریباً بلااستفاده نموده است. با نگهداری پول و سایر دارایی ها در بانک، امکان انجام انواع مبادلات و داد و ستدها با کارت ها و حساب های بانکی، به راحتی به وجود آمده است. از این رو کمتر کسی است که به دنبال روش های قدیمی به امانت گذاشتن پول و سایر دارایی ها باشد. اما هم چنان براساس شرایط، به وجود آن نیاز خواهد بود تا بخشی از دارایی خود را به صورت امانت در اختیار کسی قرار دهید. اینجاست که لزوم تنظیم قرارداد به شدت احساس می شود. با تنظیم آن طرفین به وظایف و حقوق خود آگاهی می یابند و در صورت خیانت در امانت، فوت یکی از طرفین و سایر مشکلات به راحتی می توان به مراجع قانونی مراجعه نموده و کسب تکلیف کرد. در زمینه تنظیم قراردهای قانونی می توانید به راحتی با وکلای مجرب تهران مدافع تماس گرفته و با آن ها در ارتباط باشید.

مطلب مرتبط:  مشاوره حقوقی انحصار وراثت

نکته دیگر در این زمینه آن خواهد بود که اگر مایل به قرض دادن پول به سایرین هستید، از قرارداد امانت نامه پول به جای قرارداد قرض پول استفاده نکنید. در صورت شکایت، قاضی محتوای قرارداد و چگونگی اجرای آن را برای تصمیم گیری مد نظر قرار می دهد. به صرف استفاده از عنوان قرارداد امانت نمی توانید اثبات کنید که خیانت در امانتی رخ داده است.

لازم به توضیح است که نمونه قرارداد امانت پول نوع حق الزحمه را در خود دارد. در این متن، مسئولیت های مستقیم طرفین به صورت کامل تشریح می شود و این امر از بروز هر گونه اختلافی جلوگیری خواهد نمود. هم چنین در این قرارداد، ضمانت حسن انجام تعهدات امین نیز قید خواهد شد. هر چه دقت در تنظیم متن صورت پذیرد، حقوق طرفین به نحو شایسته تری حفظ خواهد شد.

برای آشنایی با نمونه دادخواست خیانت در امانت به لینک مربوطه مراجعه کنید.

نمونه قرارداد امانت پول

در زیر نمونه ای از قرارداد امانت پول یا دارایی های قابل تبدیل به پول ذکر می شود که جاهای خالی آن باید با اطلاعات دقیق طرفین تکمیل گردد:

قراداد ودیعه (امانت) ….. عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید

مودع (امانت گذار) : خانم/آقای ……………. نام پدر به شماره ملی …………………… نام پدر …… شماره شناسنامه ………… به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع (امین) : آقای/خانم …………………. نام پدر ……. شماره ملی ………………….  شماره شناسنامه …………… به نشانی فوق مورد ودیعه (مورد امانت) : …………………………………….. طرح جدید انتقالی با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع، اقرار به تصرف و قبض مورد ودیعه نمود. نمونه امانت نامه شهود عبارتند از: ۱- آقای/خانم فرزند به شناسنامه …… صادره از ……. متولد……….. به شماره ملی ……… ساکن ………….. شغل………….. ۲- آقای/خانم فرزند به شناسنامه …… صادره از ……. متولد……….. به شماره ملی ……… ساکن ………….. شغل…………..

که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است. مدت: مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود، نسبت به تحویل آن اقدام نماید. اجرت: رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید .

مطلب مرتبط:  چک چه نوع سندی است ؟ | نحوه صدور اجرائیه در قانون جدید چک

نمونه قرارداد امانت پول

شروط: ۱- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید. ۲- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد، ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه است. ۳- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده است هم چنین چنانچه رد مال ودیعه مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است. ۴- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع است. ۵- هرگاه به هنگام لزوم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت در امانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت. ۶- مودع در صورت رجوع (هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع) محق به استرداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع هستند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند. ۷- امین در همه حال می تواند بنا به واسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید.

امضاء مودع:                                                       امضاء مستودع:

شاهد اول:                                                                      شاهد دوم:

کلام آخر!

اطلاع به مفاد قانونی متون حقوقی حتی در امر تهیه نمونه قرارداد امانت پول اهمیت فراوانی دارد. این امر به انجام مراودات به صورت قانونی و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی کمک فراوانی خواهد نمود.

سؤالات متداول:

  • آیا پولی که امانت داده می شود باید عیناً مسترد شود؟

طبیعی است که پول به صورت فیزیکی قابل لمس و تشخیص است. اما اگر در زمان ارائه به صورت اسکناس های ده هزار تومانی بوده و در زمان استرداد به صورت اسکناس های ۵۰ هزار تومانی، خیانتی در امانت رخ نداده است.

  • در چه صورت مساله خیانت در امانت مطرح می شود؟

در صورتی که خسارت و زیانی به امانت گذار وارد شود. یعنی میزان دقیق مال یا موعد بازپس دهی آن رعایت نشود.

  • چه دلیلی برای استفاده از قرارداد امانت پول وجود دارد؟

رسیدگی بهتر به این قرارداد از لحاظ حقوقی در صورت عدم استرداد وجه و امکان ارائه شکایت کیفری خیانت در امانت از عمده دلایل آن مطرح می گردد.

  • چه کسانی به تنظیم متن امانت نامه اقدام می نمایند؟

بدیهی است که در این زمینه آشنایی با مسائل حقوقی اهمیت فراوانی دارد. از این رو تنظیم اسناد آن به کمک وکلای مجرب صورت می پذیرد.

3.7/5 - (3 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312