نمونه لایحه تجدید نظر نفقه - وکیل مطالبه نفقه | تهران مدافع

یکشنبه, 10 فروردين 1399 11:00
تعداد بازدید 18441 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(7 رای‌ها)

وکیل مطالبه نفقه

ویدیو زیر حتماً ببینید و در صورت لزوم با ما تماس بگیرید

 

نمونه لایحه تجدید نظر نفقه

قضات محترم و اندیشمند دادگاه تجديد نظر استان تهران با سلام و عرض احترام؛ احتراما با تقدیم یک برگ وکالتنامه و اعلام قبولی موکل در مقام تجديدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609970201 اصداری از شعبه محترم 2 ( دادگاه خانواده مجتمع قضاي تهران)، در مهلت قانوني ضمن اعتراض به دادنامه صادره، دلايل اعتراضیه خویش را به شرح ذیل تقدیم حضورتان میگردد. قضات شریف؛ عدم توجه قاضی محترم دادگاه بدوی و عدم اعتبار گزارش کارشناسان رسمی به این شرح که برخي از موارد اعلام شده توسط وکيل محترم تجدید نظرخوانده از حيث شئونات زوجه، نظير وجود خدمتکار و راننده شخصی و ... بنا به اظهار موکل وجود خارجی نداشته است. و موکل بر خلاف ادعاهای مطروحه به هیچ عنوان از چنین تجملاتی که بسیار رویای و دست نیافتنی بوده و صرفا ادعایی بوده که میبایست مستندا اثبات میگردیده مطلع نبوده و متاسفانه بنا بر رویه کارشناسان رسمی محترم که صرفا با تماس تلفنی نسبت به اظهار نظر خود اقدام مینمایند قابلیت استناد نداشته و در گزارش کارشناس سه نفره نیز صرفا به دو تماس اکتفا شده و تحقیقات لازم صورت نپذیرفته و مجددا رونوشتی از نظریه اشتباه اولیه ابراز گردیده است.

مستند به بند الف و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی . همچنین عدم اعتبار مستندات دادگاه که صرفا بر مبنای گزارش کارشناس رسمی میباشد بدین شرح است که مهترین دلیل در تعیین میزان نفقه با چنین مبلغی بنا به اظهار موکل و گزارش کارشناس محترم ادعای تحصیل زوجه در دانشگاه پر با میزان ۱۲۰۰تومان شهریه میباشد که بنا بر مدارک پیوست ایشان به دلیل مشروط شدن متوالی از دانشگاه اخراج گشته اند و لذا پرداخت نفقه در جهت تامین هزینه های تحصیل ایشان فاقد وجاهت قانونی میباشد و همچنین چنانچه میزان تحصیلات در تعیین نفقه نقشی داشته باشد ایشان در حال حاضر احتمالا دارای مدرک دیپلم بوده و دانشجو نبوده و از این حیث نمی بایستی دارای نفقه باشند و همانطور که ذکر گردید در کلیه نظریه های کارشناسی تنها به دو تماس تلفنی و نهایتا مطالعه پرونده اکتفا گردیده . همچنین بنا بر شهادت شهود امکان اثبات زمان انعقاد عقد دایم قابل استناد بوده بر این اصل که زمان اجرای خطبه عقد یک ماه از تاریخ ثبت عقد موخر بوده و در این خصوص مورد لحاظ قرار نگرفته است .

عالی جنابان در خصوص میزان بسیار بالای نفقه که بنا به اظهار قاضی محترم دادگاه بدوی غیر متعارف بوده ایشان اظهار نظر نموده اند و لیکن بنا بر ماده ۲۶۵قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد ولیکن با توجه به اینکه قاضی محترم بدین امر واقف و در رای خویش نسبت به آن اظهار نظر نموده نسبت به کاهش این مبلغ بسیار بالای نفقه که برای یک دانشجوی بیکار بسیار سنگین میباشد اقدامی صورت نپذیرفته است.

قضات شریف با امعان نظر در دلایل و مستندات ابرازی و اینکه موکل نسبت به پرداخت نفقه تا مورخه ۱۶/۱۳۹۶ اقدام نموده و بنا بر مشکلات خانوادگی پس از آن با ارسال اظهار نامه آمادگی خویش را در این خصوص اعلام نموده میزان مبلغ نفقه معوقه با توجه به پرداخت و تامین مایحتاج زوجه وجهات قانونی نداشته لذا با عنایت به جمیع مستندات درخواست صدور حکم مقتضی و نقض دادنامه و ارجاع به کارشناسان خبره مورد استدعا میباشد. با تجدید مراتب امتنان و سپاس

آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 فروردين 1399 11:00
مطالب مرتبط